Aktualności - rok 2021

Kolejna umowa podpisana. Droga w Piętnie będzie przebudowana.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą- Przedsiębiorstwem Robót Drogowo- Mostowych Spółka Akcyjna umowę na przebudowę drogi w miejscowości Piętno.

Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami z kruszywa. Zostaną wykonane zjazdy do posesji z masy bitumicznej i kruszywa, ponadto zostanie odmulony istniejący rów.

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wynosi 246 250, 00 zł.

Wartość zadania wynosi 972 003,10 zł.

  • podpisanie umowy przy stole
  • przekazanie umowy
  • DSC_0600

Wstecz