Aktualności - rok 2021

Umowa na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" podpisana.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z Wojewodą Wielkopolskim –Michałem Zielińskim, umowę w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021- 2025. 
W związku z powyższym Gmina i Miasto Tuliszków otrzyma dotację  w wysokości 184,562 zł, która zostanie przeznaczona na utworzenie i wyposażenie KLUBU „Senior +” w budynku po Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie, przy Placu Wolności. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 402.883, 00 zł. Gmina przeznaczy środki własne z budżetu na realizację tej inwestycji w wysokości 218.321,00 zł.
Otrzymana dotacja umożliwi przeprowadzenie remontu obiektu i pozwoli dostosować go do potrzeb osób starszych, zgodnie z wszelkimi standardami i wymogami.

  • podpisanie umowy
  • podpisanie umowy
  • podpisanie umowy
  • logo senior plus

Wstecz