Aktualności - rok 2021

Konkurs plastyczny z okazji 230-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Z okazji 230-lecia uchwalenia Konstytucji
3 Maja
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
zaprasza
dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta Tuliszków
do udziału w konkursie plastycznym!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „230 – LECIE UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA”

1.Organizator konkursu:- Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

2. Cele konkursu:

-rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży,

-rozwijanie wrażliwości estetycznej,

-stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

3. Zadanie konkursowe:

-uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną związaną z 230-leciem uchwalenia   

  Konstytucji 3 maja,

-format przestrzenny,

-technika dowolna

4.Uczestnicy konkursu:

- dzieci i młodzież do 16 r.ż. z terenu Gminy i Miasta Tuliszków

- jeden uczeń może być autorem jednej pracy,

- twórca, przystępując do konkursu, oświadcza, że praca jest jego autorstwa,

- udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.

5. Termin i warunki dostarczenia prac:

-konkurs trwa od 15.04.2021r. do 28.04.2021r.,

-uczestnicy dostarczają prace do Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków,

-każda praca powinna posiadać metryczkę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

-prace przechodzą na własność organizatora konkursu

.6. Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

-prace będą oceniane w następujących kategoriach : (wiek uczestnika)

I : do 7 lat

II : 8 do 11 lat

III : 12 do 16 lat

-organizator powoła komisję, która dokona oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania,

-organizator przewiduje nagrody i dyplomy w każdej grupie wiekowej,

-decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

 

Serdecznie zapraszamy!

  • plakatplakat

Wstecz