Aktualności - rok 2021

  • obwieszczenieobwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Tureckiego.

Obwieszczenie Starosty Tureckiego o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zadania inwestycyjnego obejmującego "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków- Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://bip.powiat.turek.pl/71/Obwieszczenia_Starosty/

 

Wstecz