Aktualności - rok 2021

Otwarcie nowej siedziby Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie.

Wczoraj tj. 18 lutego 2021 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, położonej przy Placu Powstańców Styczniowych 1863 r. nr  5 w Tuliszkowie.

W uroczystości udział wzięli Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Krzysztof Roman, Ksiądz Prałat Stanisław Nowak, Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie Mirosław Rojek, Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie Renata Chorążewska oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie. 
Pani Elżbieta Małolepsza p. o. Kierownika MGOPS wraz z pracownikami przywitała zebranych gości i przedstawiła historię funkcjonowania pomocy społecznej w naszej gminie. Następnie głos zabrał Burmistrz, który w swojej wypowiedzi docenił trud pracy pracowników MGOPS oraz przybliżył etapy powstawania nowej siedziby ośrodka. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Krzysztof Roman, Ksiądz Prałat Stanisław Nowak oraz p.o. kierownika MGOPS Elżbieta Małolepsza, po czym Ksiądz Prałat poświęcił nową siedzibę MGOPS.  Burmistrz Krzysztof Roman złożył kwiaty na ręce Pani Kierownik i życzył wszystkim pracownikom owocnej pracy w nowym miejscu. Zwiedzanie budynku zakończyło uroczystość.

Nowa siedziba Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek o powierzchni 200 metrów kwadratowych, z przestronnymi pomieszczeniami biurowymi.
Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków finansowych budżetu Gminy i Miasta Tuliszków. Koszt budowy wyniósł 976 152,89 zł brutto, natomiast pierwsze wyposażenie budynku w meble oraz urządzenia niezbędne do funkcjonowania ośrodka 44 293,53zł brutto. 

 • otwarcienowejsiedziby1
 • otwarcienowejsiedziby2
 • otwarcienowejsiedziby3
 • otwarcienowejsiedziby4
 • otwarcienowejsiedziby5
 • otwarcienowejsiedziby6
 • otwarcienowejsiedziby7
 • otwarcienowejsiedziby8
 • otwarcienowejsiedziby9
 • otwarcienowejsiedziby10
 • otwarcienowejsiedziby11
 • otwarcienowejsiedziby12
 • otwarcienowejsiedziby13
 • otwarcienowejsiedziby14
 • otwarcienowejsiedziby16
 • otwarcienowejsiedziby17
 • otwarcienowejsiedziby18
 • otwarcienowejsiedziby19
 • otwarcienowejsiedziby20
 • otwarcienowejsiedziby21
 • otwarcienowejsiedziby22
 • otwarcienowejsiedziby23

Wstecz