Aktualności - rok 2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania.

Uwaga! Ogłoszenie o naborze!

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. oświaty i wychowania.

Szczegóły dostępne na stronie: 
http://bip.tuliszkow.pl/?a=6866

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie (punkt informacyjny) lub pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w  Tuliszkowie ,, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków w zamkniętej kopercie z napisem:„Dotyczy naboru na stanowisko ds. oświaty i wychowania” w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

  • konkurs na stanowisko

Wstecz