Aktualności - rok 2021

Gmina i Miasto Tuliszków realizuje projekt "Przestrzeń gminna- lokalna wartość".

Szanowni Mieszkańcy,

dnia 2 i 3 marca 2021 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych online z udziałem urbanisty, dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II.

2 marca odbędzie spotkanie konsultacyjne podsumowujące  dotychczas złożone przez Państwa za pomocą aplikacji wnioski. 

3 marca odbędzie się spotkanie otwarte, stanowiace podsumowanie projektu "Przestrzeń gminna- lokalna wartość".

Przedstawiona zostanie analiza urbanistyczna.

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: Działanie 2.19 „Usprawnienie  procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”.

Kwota dofinansowania: 50 000,00 PLN

Okres realizacji:  1.07.2019 r.- 31.03.2021 r.

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania  i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienia procesów inwestycyjno- budowlanych  przez zastosowanie metod, technik i narzędzi konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II dostępne jest na stronie podmiotowej BIP pod linkiem   http://bip.tuliszkow.pl/?a=6853

 

  • plakattuliszków - Przestrzeń gminna-lokalna wartość 2021

Wstecz