Aktualności - rok 2021

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. o godz. 15.30 w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienia porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad   XXXV sesji Rady Miejskiej.
4.  Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji: „Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – Osada Leśna Ogorzelczyn – Grzymiszew „ realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w banku Gospodarstwa Krajowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM w Tuliszkowie na 2021r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta   Tuliszków na lata 2021-2024
9. Podjęcie uchwały w sprawie  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
10. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. m. Krępa, Gmina Tuliszków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. m. Nowy Świat, Gmina Tuliszków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia m. p.z.p. m. Wielopole, gmina Tuliszków
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. m. Piętno, gmina Tuliszków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021
16. Sprawozdania stałych Komisji Rady Miejskiej z działalności w 2020r.
17. Interpelacje i zapytania radnych 
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wolne wnioski i informacje.
20.  Zamknięcie obrad  XXXVI  sesji Rady Miejskiej.

Informując o powyższym z uwagi na stan epidemii zachęcam do obejrzenia sesji online na bip.tuliszkow.pl

 Przewodniczący RM   Tuliszkowie   
 /-/  Andrzej Janczewski

 

Zawiadomienia o sesjach Rady Miejskiej dostępne są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.tuliszkow.pl/?c=846

Transmisje sesji dostępne są pod linkiem: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska

 

 

 

  • kalkulatorRada Miejska

Wstecz