Aktualności - rok 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Szanowni Państwo!

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych zostaje przedłużony

do dnia 16 lutego 2021 r. 

Kandydaci na rachmistrzów spisowych muszą spełniac następujace warunki:
-  muszą mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na rachmistrzów spisowych dostępne są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.tuliszkow.pl/?a=6838

 

Więcej informacji na temat spisów dostępne jest na stronie https://spis.gov.pl

 

 

  • plakatplakat

Wstecz