Aktualności - rok 2021

Nowy wygląd świetlicy wiejskiej w Sarbicku.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. Środki z funduszu sołeckiego sołectwa Sarbicko przeznaczono na  świetlicę wiejską w Sarbicku. 

W 2019 r. wykonano termomodernizację ścian świetlicy wiejskiej, wymienione zostały również okna i drzwi w budynku. 
Wartość zadania wyniosła wówczas 44 567,90 zł, za kwotę z funduszu sołeckiego o wartości 26 719,10 zł zakupiono materiały.
W 2020 r. wykonano elewację zewnętrzną  i zamontowano  zadaszenia nad drzwiami.
Wartość zadania wyniosła  11 100,01 zł i była realizowana w całości z funduszu sołeckiego.  
Dzięki wyżej wymienionym pracom świetlica wiejska w Sarbicku zyskała nowoczesny wygląd.

  • budynekIMG_20201125_131856_1
  • budynekIMG_20201125_131947_1
  • budynekIMG_20201125_134244

Wstecz