Aktualności - rok 2021

Nowy dach na budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie.

Na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda wykonano prace remontowe, które polegały na demontażu pokrycia dachowego z azbestu, jego utylizacji i montażu nowego w postaci blachy stalowej, ocynkowanej, trapezowej.

Wykonawcę zadania wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Remont świetlicy w m. Ruda”.  Najkorzystniejszą ofertę złożył  (Mariusz Małas prowadzący działalność gospodaraczą pod nazwą Zakład Blacharsko-Dekarski Małas Mariusz) .

Kwota za wykonanie robót  87 650,00 zł, w tym kwota z Funduszu Sołeckiego 18 272,40 zł.

Realizacja przedsięwzięcia uzyskała zwrot w wysokości  3464,78 zł w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr RPWP.04.02.02-30-0002/19-02 na projekt pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków” realizowanych w ramach WRPO 2014-2020.

  • dach
  • dachdach

Wstecz