Aktualności - rok 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie otrzymał nowy ciągnik rolniczy.

Kubota M 4072 to wszechstronny model ciągnika, który przeznaczony będzie  głównie do  prac  związanych z transportem odpadów powstałych w związku z pielęgnacją zieleni i koszeniem oraz prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych takich, jak  koszenie poboczy  czy odśnieżanie. 

Ciągnik zakupiono w wyniku postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie”. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: POLSAD Jacek Korczak, 99-300 Kutno, ul. Holenderska 14 Oddział Stare Miasto k/Konina 62-571 Stare Miasto, ul. Ogrodowa 73.

Cena oferty: 202 950,00 zł brutto 

Zakup nowego ciągnika pozwoli na usprawnienie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie i Mieście Tuliszków.

  • ciągnikDSC_0313
  • ciągnikDSC_0320
  • ciągnikDSC_0323
  • ciągnikDSC_0329
  • ciągnikDSC_0306

Wstecz