Czerwiec

Zawiadomienie o VI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 16-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2024 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM w Tuliszkowie 2024-2027.
5. Zamknięcie obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Link do sesji na żywo: https://tuliszkow.posiedzenia.pl/?

Projekty uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/1067-projekty-uchwal-na-vi-nadzwyczajna-sesje-rady-miejskiej?lang=PL

 

Wstecz