Kwiecień

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję -Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie – Etap II.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję -Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie – Etap II.


➡W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANS-GAJ spółka cywilna z Konina.


💲Wartość inwestycji wynosi: 269 382,83 zł


💲Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.


💲Wartość dofinansowania: 102 380, 00 zł.


➡W ramach inwestycji zostaną zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak: wyciąg górny z regulacją obciążenia, stepper, wahadło, trener bicepsów ze zmiennym obciążeniem czy też biegacz. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z gier termoplastycznych w postaci naklejek chodnikowych, a będą to : „węże i drabiny”, „ zaplątane ścieżki” „taniec hopla” czy też  „twister z planszą”. Wykonana zostanie również nawierzchnia trawiasta i nawierzchnia z kostki brukowej. 


➡Zagospodarowany skwer przy ulicy Jana Pawła II stanie się miejscem spotkań, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu, dbając o swoją aktywność fizyczną. Dzieci będą mogły bawić się, rozwijać swoje umiejętności społeczne i fizyczne, integrując się z rówieśnikami. 
Reasumując, inwestycja ta  przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca do zabawy, aktywności fizycznej i integracji społecznej.

  • zapltane cieki
  • taniec hopla
  • trener bicepsw
  • Twister z plansz
  • wahado
  • we i drabiny
  • wycig grny z regulacj obcienia

Wstecz