Kwiecień 2023

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

Wszystkim

Prawnikom Służby Zdrowia

składamy wyrazy uznania i wdzięczności

za ciężką i ofiarną pracę

na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia drugiego człowieka.

W tym szczególnym dniu życzymy satysfakcji z wypełniania

 trudnej, niezwykle wymagającej i odpowiedzialnej pracy

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

życzenia

 • życzenia na Dzień Pracownika Służby zdrowia
  życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia

Informacja o szkoleniu.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tuliszkowie zaprasza na szkolenie które, odbędzie się 21.04.2023r. (piątek) o godz. 10: 00 w Sali  nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Tematyka szkolenia:
1.    Zmiany w płatnościach bezpośrednich (obowiązek warunkowości i ekoschematy).
2.    Podstawowe informacje pozwalające rolnikom przygotować wnioski o dopłaty obszarowe.


Serdecznie zapraszamy

W Tuliszkowie trwają prace budowlane związane z przebudową ulic Mickiewicza i Floriańskiej.

17 listopada Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Floriańskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą”.
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Konrad Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MK STELLA Konrad Marek.
 
Wartość inwestycji wynosi: 3 888 783,44 zł.
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga.
 
Kwota dofinansowania: 3 000 000 zł.
 
Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, montowane jest oświetlenie uliczne, układane są krawężniki, obrzeża betonowe. Wykonywana jest nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej.
 
W najbliższym czasie powstanie rondo, jezdnia z betonu asfaltowego, jezdnia z kostki betonowej i nowe miejsca parkingowe. Na Placu Floriańskim pojawią się alejki spacerowe i obiekty małej architektury. Teren, na którym prowadzone są prace budowlane zostanie uporządkowany.
 
W wyniku przeprowadzonej inwestycji w Tuliszkowie powstanie nie tylko droga, która zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, ale i kolejne miejsce do rodzinnych spacerów i odpoczynku.
 • prace budowlane- Przebudowa ulicy Mickiewicza i Floriańskiej w Tuliszkowie (1)
 • prace budowlane- Przebudowa ulicy Mickiewicza i Floriańskiej w Tuliszkowie (2)
 • prace budowlane- Przebudowa ulicy Mickiewicza i Floriańskiej w Tuliszkowie (3)
 • prace budowlane- Przebudowa ulicy Mickiewicza i Floriańskiej w Tuliszkowie (4)

Gmina i Miasto Tuliszków wśród beneficjentów projektu „Life after coal”.

Gmina i Miasto Tuliszków bierze udział w projekcie „Life after coal”. Głównym celem projektu jest realizacja strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej w Wielkopolsce Wschodniej.
Nazwa projektu w wolnym tłumaczeniu oznacza „życie po węglu” i odnosi się przede wszystkim do przemian w subregionie konińskim związanych z końcem eksploatacji złóż węgla.

Założeniem projektu jest wzmocnienie organów administracji samorządowej m.in. poprzez powołanie doradców klimatycznych czy stworzenie baz danych i systemów IT do ocen energetycznych. Planowane jest także przygotowywanie projektów termomodernizacyjnych nieruchomości i raportowanie wyników.

Ponieważ Województwo Wielkopolskie koordynuje proces sprawiedliwej transformacji we wschodniej Wielkopolsce, samorząd
województwa w 2020 r. opracował i zatwierdził w 2021 r. kluczowy dokument: Strategia Neutralności Klimatycznej Wschodniej Wielkopolski 2040 (RSCN), która będzie podstawą holistycznej transformacji energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej w 2040 roku.

Głównym celem projektu jest realizacja strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej w Wielkopolsce Wschodniej.

 

 • burmistrz Krzysztof Roman i Jacek Bogusławski
 • podpisanie umowy - zdjęcie
 • beneficjenci projektu

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,
2 maja będziemy obchodzić Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy,
aby przyłączyli się do obchodów wyżej wymienionych świąt i w ich okresie wywiesili flagę Polski.

Ustanowienie tego święta przez Sejm ( ustawą z dnia 20 lutego 2004 r.) miało przyczyniać się do budowania dumy z naszych symboli narodowych i uczyć szacunku do nich.
Nieprzypadkowo wybrano datę między 1 a 3 maja, kiedy refleksje na temat
narodowej historii towarzyszą nam w sposób szczególnie mocny.

Biało-czerwona flaga to symbol naszego kraju, patriotyzmu, nieprzeciętności. Przywołuje emocje, pamięć i dumę o trudnych dziejach Polski.

Dzisiaj flaga towarzyszy nam zarówno w świątecznych, wyjątkowych momentach, jak i chwilach tragicznych.

Wywieś flagę! Niech dumnie powiewa w wyjątkowe dni!

 • święto flagi 2 maja 2023

Obchody 232. Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza na uroczystości  z okazji 232. Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

TULISZKÓW

10.30 Zbiórka pododdziałów i przemarsz do kościoła
(Plac Wolności)

11.00 Msza św. w Kościele pw. Św. Wita w Tuliszkowie

11.50 Złożenie wiązanek pod Pomnikiem T. Kościuszki

Wydarzenie towarzyszące TULISZKÓW
10.30 Zbiórka pododdziałów i przemarsz do kościoła
(Plac Wolności)
11.00 Msza św. w Kościele pw. Św. Wita w Tuliszkowie
11.50 Złożenie wiązanek pod Pomnikiem T. Kościuszki

90-lecie OSP w Ogorzelczynie

OGORZELCZYN
(Świetlica Wiejska)
13.00 Uroczystości strażackie
Poświęcenie sztandaru
Wręczenie odznaczeń

Radość z biało-czerwoną
TULISZKÓW
(Hala widowiskowa)
3 Maja
15.00 - 19.00 Gry, zabawy i animacje
Dmuchana zamki i tatuaże (płatne)
Prowadzi - WYTWÓRNIA ZABAWY 7NIEBO

 • 2 Plakat 3 Maja 2023

Etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zorganizowany przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Celem konkursu było propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie odpowiednich postaw, a także zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do etapu gminnego przystąpiły drużyny z następujących szkół Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Tragutta w Grzymiszewie oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.

Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach
- Grupa I-uczniowie w wieku 10-12 lat
- Grupa II- pozostali uczniowie szkoły podstawowej

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie z Grupy I z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Tragutta w Grzymiszewie:
1. Natasza Andrzejczak
2. Marcel Dróżdż
3. Miłosz Nowakowski
4. Maja Wawrzyniak

Z grupy II do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie:
1. Zuzanna Szczap
2. Kinga Bukowska
3. Marcel Ćwiek

Zwycięzcy turnieju gminnego wezmą udział w etapie powiatowym, który odbędzie się 5 maja 2023 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół w Przykonie.

 • uczestnicy turnieju (1)
 • uczestnicy turnieju (2)
 • uczestnicy turnieju (4)
 • uczestnicy turnieju (5)
 • uczestnicy turnieju (6)
 • uczestnicy turnieju (7)
 • uczestnicy turnieju (8)
 • uczestnicy turnieju (9)
 • uczestnicy turnieju (10)
 • uczestnicy turnieju (11)
 • uczestnicy turnieju (12)
 • uczestnicy turnieju (13)
 • uczestnicy turnieju (14)
 • uczestnicy turnieju (15)

Spotkanie z Bogusławem Wołoszańskim.

21 kwietnia br. w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie odbyło się spotkanie z Bogusławem Wołoszańskim-  twórcą cyklu telewizyjnego i radiowego, który w sposób interesujący popularyzował trudną historię II wojny światowej.

 

Bogusław Wołoszański urodził się w 1950 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim, potem studiował na Podyplomowym Instytucie Dziennikarstwa UW. Pracował w telewizji od 1973 roku, jednak popularność przyniósł mu program „Sensacje XX wieku” (1983 rok). Był korespondentem TV i radia w Londynie. Po powrocie do kraju został szefem telewizyjnej publicystyki międzynarodowej. W 1999 roku w plebiscycie „Polityki” Wołoszański został uznany za jedną z czołowych osobowości polskiej telewizji. Za swoją twórczość otrzymał Wiktora. Został także odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Podczas piątkowego spotkania  „Historia kołem się toczy” Wołoszański omówił przekrój historii minionego wieku. Zaznaczył, że dopiero teraz, ponad pół wieku po dramatycznych wydarzeniach, zmieniających świat, możemy podjąć fascynującą próbę odtworzenia prawdy. Poprowadził słuchaczy przez kulisy zamachów na Adolfa Hitlera, walki o władzę Trzeciej Rzeszy, przybliżył niezgłębioną tajemnicę powojennych losów fortuny SS. Opowiedział o okrutnej i przebiegłej polityce Hitlera, o mrocznym świecie walki wywiadów o hitlerowskie tajemnice, o ukrywanych w podziemiach zamkach i betonowych sztolniach. Nawiązał również do aktualnych wydarzeń, które mają miejsce w Ukrainie. 

 • spotkanie z Wooszaskim (9)
 • spotkanie z Wooszaskim (1)
 • spotkanie z Wooszaskim (2)
 • spotkanie z Wooszaskim (3)
 • spotkanie z Wooszaskim (4)
 • spotkanie z Wooszaskim (5)
 • spotkanie z Wooszaskim (6)
 • spotkanie z Wooszaskim (7)
 • spotkanie z Wooszaskim (8)

Rajdy rowerowe w gminie Tuliszków.

Burmistrz Krzysztof Roman
zaprasza na RAJDY ROWEROWE W GMINIE TULISZKÓW
pod hasłem „W krainie kwitnącej czereśni”

Terminy i miejsca poszczególnych rajdów rowerowych:

 • I Rajd Rowerowy – Niedziela- 14 maja 2023 r. – Grochowy – Tuliszków 
 • II Rajd Rowerowy – Niedziela- 25 czerwca 2023 r. – Tuliszków- Gadowskie Holendry
 • III Rajd Rowerowy – Niedziela- 6 sierpnia 2023 r.  – Ogorzelczyn- Krępa
 • IV Finałowy Rajd Rowerowy- Niedziela- 17 września 2023 r. – Krępa- Sarbicko

Zapisy na rajdy rowerowe prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie.
Wpisowe w wysokości 15 zł od osoby płatne w bibliotece.

Za udział w jednym rajdzie rowerowym uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
Trzy pieczątki upoważniają do brania udziału w losowaniu o nagrodę główną jaką jest ROWER!

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 • Rajdy Rowerowe 2023

Konkurs wiedzy o Sejmie w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.

Czym zajmuje się Sejm, ilu jest posłów, z jakich izb składa się polski parlament? 

Między innymi na te pytania odpowiadali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, rywalizując w konkursie wiedzy o Sejmie, który odbył się w dniu dzisiejszym. 
Zmagania odbywały się pod patronatem marszałek Sejmu, Elżbiety Witek.

Zanim uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu, spotkali się  z członkami kancelarii Sejmu, którzy przygotowali lekcję wychowania obywatelskiego. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat funkcjonowania Sejmu i prac, jakie się w nim na co dzień toczą. Mogli dowiedzieć się m.in. tego jak wyglądają prace legislacyjne w Sejmie czy w Senacie, czym jest procedura ustawodawcza oraz kto może być inicjatorem projektu ustawy. Również włodarz naszej gminy- Pan Burmistrz Krzysztof Roman odniósł się w swoim przemówieniu do funkcjonowania samorządu terytorialnego, który jest kluczową zasadą organizacji administracji publicznej w Polsce.

 • konkurs wiedzy o sejmie (1)
 • konkurs wiedzy o sejmie (2)
 • konkurs wiedzy o sejmie (3)
 • konkurs wiedzy o sejmie (4)
 • konkurs wiedzy o sejmie (5)
 • konkurs wiedzy o sejmie (6)
 • konkurs wiedzy o sejmie (7)
 • konkurs wiedzy o sejmie (8)
 • konkurs wiedzy o sejmie (9)
 • konkurs wiedzy o sejmie (10)
 • konkurs wiedzy o sejmie (11)
 • konkurs wiedzy o sejmie (12)

Rajd rowerowy "Śladami Powstania Styczniowego".

ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY DO WSPÓLNEJ ZABAWY PODCZAS RAJDÓW ROWEROWYCH!

Pierwszy rajd rowerowy " Śladami Powstania Styczniowego" odbędzie się 14 maja br.

Godzina zbiórki: 12:00
Start: GROCHOWY  - parking przy kościele ( gmina Rychwał)
Meta:  TULISZKÓW ( przy szkole podstawowej)
Zapisy do 10.05.2023 R. W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TULISZKOWIE
Wpisowe-15 ZŁ.

Za udział w każdym rajdzie, uczestnik  otrzymuje jedną pieczątkę. 

Trzy pieczątki upoważniają do wzięcia udziału w losowaniu o nagrodę główną , jaką jest ROWER!

 • plakat na rajd rowerowy 14 maja