marzec 2023

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu " Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych" oraz program "Termomodernizacja budynków straży pożarnych". 

 
W poniedziałek, 20 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się uroczystość wręczenia promes jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej, która została zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wręczane promesy obejmowały dofinansowania w ramach „Naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność Straży Pożarnych” oraz „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 
 Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie dla następujących jednostek:
- OSP we Wróblinie - 17 100, 00 zł,
- OSP w Kiszewach - 17 100, 00 zł,
- OSP w Sarbicku- 18 000 zł,
- OSP w Rudzie- 16 200, 00 zł,
- OSP w Smaszewie- 17 550,00 zł,
- OSP w Nowym Świecie- 17 550,00 zł,
- OSP w Wielopolu - 22 500, 00 zł.
 
Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.
Ponadto, Jednostka OSP Wielopole uzyskała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na " Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych."
  • druhowie otrzymuj promesy (1)
  • druhowie otrzymuj promesy (2)
  • druhowie otrzymuj promesy (3)
  • druhowie otrzymuj promesy (4)
  • druhowie otrzymuj promesy (5)
  • druhowie otrzymuj promesy (6)
  • druhowie otrzymuj promesy (1)

Wstecz