styczeń 2023

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego w Tuliszkowie informuje, że pary małżeńskie z gminy i miasta Tuliszków, które w 2023 roku obchodzić będą Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa i chcą otrzymać medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP, a nie zawierały związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tuliszkowie, proszone są o zgłoszenie tego faktu osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem rodziny do Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie, pokój nr 2  telefon (63) 279 17 71  w terminie  do 28 lutego 2023 roku.

Wstecz