Aktualności- grudzień 2022

Zawiadomienie o LXII sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 19 grudnia 2022r. o godz. 9.00 w sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.   Złożenie ślubowania radnej wybranej do RM w wyborach uzupełniających w dniu 27.11.2022r.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  LX i LXI  sesji Rady Miejskiej
5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie wniosku z dnia 24 listopada 2022r. - Podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwały budżetowej GiM Tuliszków na  2023r.:
a)   przedstawienie projektu uchwały budżetowej
b)   odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz pozostałych stałych komisji Rady Miejskiej,
c)   odczytanie opinii RIO,
d)   przedstawienie autopoprawek Burmistrza GiM do projektu uchwały budżetowej,
e)   dyskusja nad autopoprawkami Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,
f)    głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie WPF GiM T-ów na lata 2023-2026.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF GiM T-ów na lata 2023-2026,
b) odczytanie opinii RIO,
c) podjęcie uchwały.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad  LXII  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?c=932

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Pani Genowefa Jeżak ze Smaszewa 4 grudnia br. roku świętowała setną rocznicę swoich urodzin.

Długie życie jest skarbnicą dla młodszych pokoleń. A wiedza nabywana z każdym kolejnym dniem, to wartość nie do przecenienia
W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman złożył Pani Genowefie Jeżak najlepsze życzenia z okazji jubileuszu 100 urodzin. Włodarz wręczył okolicznościowy list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz upominek. Przekazał również list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Długich lat życia w zdrowiu, szczęściu, radości i spędzonych w otoczeniu najbliższych życzyły również p.o. Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Elżbieta Małolepsza i Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie – Pani Magdalena Zielińska.

 • Pani Genowefa Jeżak
 • wszyscy zebrani
 • kierownik MGOPS składa życzenia
 • 100 lat Pani Genowefy

Nowy dach na budynku świetlicy wiejskiej we Wróblinie.

Na budynku swietlicy wiejskiej we Wróblinie został zamontowany nowy dach.
Prace budowlane obejmowały rozebranie starego pokrycia dachowego i montaż nowego wraz z obróbkami blacharskimi i częściową wymianę rynien dachowych. 

Wartosć zadania wyniosła: 145 411,42 zł
Kwota w wysokości 34 926,95 zł została przeznaczona z funduszu sołeckiego sołectwa Wróblina.

 • dach 2
 • dach 3
 • dach

Koncert noworoczny 2023.

Już za dwa miesiące, 7 stycznia 2023 r. o godzinie 18.00, KONCERT NOWOROCZNY w hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie.

Wystąpią w nim Karolina Garlińska, Anna Michalak, Bartosz Kuczyk i Klaudiusz Kapłon oraz akordeonista Andrij Melnyk.

Bilety na to niezwykłe wydarzenie muzyczne można kupić  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie.

Zapraszamy serdecznie.

 • koncert noworoczny

Gmina i Miasto Tuliszków wzięła udział w akcji promującej rodzicielstwo zastępcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku kolejny rok kontynuuje akcję promującą rodzicielstwo zastępcze rozpoczętą w 2019r. tj. #rodzinazastepcza. 

W 2022r. w akcję zaangażowali się przedstawiciele gmin i miast powiatu tureckiego.

Akcja ma na celu upowszechnianie informacji na temat rodzicielstwa zastępczego, szerzenie tej idei, a przede wszystkim pozyskanie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze. 
Za pośrednictwem social media Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku próbuje dotrzeć do ludzi dobrej woli, którzy zechcieliby podarować dzieciom namiastkę rodziny i ciepły dom. 

I PAŃSTWO MOŻECIE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Zapraszamy do kontaktu! 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku tel. 63 280 11 41

 • akcja promująca rodzicielstwo zastępczeP1014556
 • pracownicy z baneremP1014559
 • burmistrz z baneremP1014561

Życzenia Świąteczne 2023.

Przed nami kolejny piękny czas Świąt Bożego Narodzenia,
czas radości, spotkań z bliskimi, odpoczynku,
a także przebaczenia i miłości.
Życzymy Państwu, 
aby nadchodzące Święta wypełnione były ciepłem rodzinnego ogniska,
gdzie każdy smutek
 idzie w zapomnienie, a szczęście jest stałym gościem.
Życzymy także, aby nadchodzący Nowy Rok 2023, 
był rokiem pokoju, 
miłości i spełnionych marzeń.

/-/Burmistrz Krzysztof Roman

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Janczewski

 

 

 

 • życzenia 2023

Apel do mieszkańców.

 

  SZANOWNI MIESZKAŃCY Gminy i Miasta Tuliszków  !                             

W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne , dzień staje się coraz krótszy co wpływa na złą  widoczność na drodze. W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego , w szczególności ubranego w ciemną odzież. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego na drodze nawet do 150 metrów. 
   W celu zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych , którzy poruszają się po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym Komisariat Policji w Tuliszkowie przypomina o obowiązku używania elementów odblaskowych. 
      Nie stosowanie się do tego obowiązku grozi mandat karny  do 100zł zgodnie z art. 97 kw. w zw. z art. 11 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym. 

   

Z poważaniem 

Dzielnicowi Gminy i Miasta  Tuliszków

Komunikat dla mieszkańców- preferencyjny zakup węgla.

Szanowni Państwo.

 1. W  ciągu najbliższych dni rozpocznie się proces wydawania węgla mieszkańcom Gminy i Miasta Tuliszków,  ze składu firmy TELEXIM Aleksandra Zając, zlokalizowanego w Grzymiszewie, przy ul. Wodnej 1.
 2. Cena każdego sortymentu węgla wynosi 2.000,00 zł/ tona (słownie: dwa tysiące złotych).
 3. Osoby uprawnione do zakupu preferencyjnego węgla otrzymają informację telefoniczną  z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie o sposobie postępowania. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszenia.
 4. Osoba uprawniona do zakupu preferencyjnego będzie zobowiązana do dokonania wpłaty za zakup węgla na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej   26 8530 0000 0900 2386 2000 0050 – Bank Spółdzielczy w Koninie - w tytule wpisując: Preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko, adres osoby uprawnionej. 
  Prosimy zwrócić szczególną uwagę na tytuł przelewu ułatwi to weryfikacje Państwa wpłat. 
  ( Dane wskazane w tytule przelewu muszą być tożsame z danymi zawartymi w złożonym przez Państwa wniosku o preferencyjny zakup węgla).
 5.  Po zaksięgowaniu wpłaty pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej skontaktuje się z Państwem, w celu przekazania faktury oraz   dokumentu (WZ) uprawniającego do odbioru węgla.
 • komunikat do mieszkańcówkomunikat do mieszkańców

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Tuliszkowie.

"Nikt nie zasługuje na samotność" to motto przewodnie uroczystego otwarcia Klubu Seniora w Tuliszkowie, które odbyło się 16 grudnia br.
 
Tuliszkowscy seniorzy działają już w swoim klubie od 1991 roku, niemniej jednak do tej pory nie mieli swojej siedziby, w której mogliby prężnie się rozwijać. Przewodniczącym Klubu Seniora w Tuliszkowie jest Pan Zenon Matuszewski. To pod jego przewodnictwem funkcjonują w klubie takie sekcje jak: taneczna, ruchowa, muzyczna, literacka czy też historyczna. Budynek po byłej tuliszkowskiej bibliotece został wyremontowany z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Romana. Dzięki temu tuliszkowscy seniorzy będą mieli nowoczesną, przestronną siedzibę dostosowaną do potrzeb osób starszych. To właśnie w tym miejscu będą mogli się spotykać i rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
 
Podczas uroczystego otwarcia Klubu Seniora w Tuliszkowie najlepsze życzenia złożył Starosta Turecki Pan Dariusz Kałużny, Pan Ireneusz Ćwiek - Prezes Stowarzyszenia Solidarni w Partnertswie wygłosił prelekcję na temat pozyskiwania funduszy na działalność klubu seniora, natomiast proboszcz Parafii św. Wita w Tuliszkowie Ksiądz Stanisław Nowak poświęcił budynek. 
Uroczystość połączono z jasełkami przygotowanymi przez najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie. Nie zabrakło również i prezentacji artystycznej seniorek, które zatańczyły dla wszystkich zebranych.
Międzypokoleniowa integracja towarzyszyła piątkowemu wydarzeniu.

Obecną siedzibę Klubu Seniora w Tuliszkowie wyremontowano w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie ‘Klubu Seniora” ( Program Klub Senior + Moduł I)”.

Wykonawcą  został Leopard-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gozdowie.

Wartość zadania: 728 517,55 zł

Zadanie jest współfinansowane w ramach umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Wartość dofinansowania : 184 562 zł

Zadanie polegało na przeprowadzeniu remontu budynku po byłej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie w celu jego przystosowania do funkcjonowania Klubu Seniora zgodnie z wszelkimi standardami i wymogami. Zakupiono również pełne wyposażenie w postaci: stołu konferencyjnego, krzeseł, stolików, biurka, kanapy, mebli kuchennych ze sprzętem AGD.

Otrzymana dotacja umożliwiła przeprowadzenie remontu obiektu i jego dostosowanie do potrzeb osób starszych.

 

 • otwarcie Klubu Seniora (16)
 • otwarcie Klubu Seniora (2)
 • otwarcie Klubu Seniora (3)
 • otwarcie Klubu Seniora (4)
 • otwarcie Klubu Seniora (5)
 • otwarcie Klubu Seniora (7)
 • otwarcie Klubu Seniora (8)
 • otwarcie Klubu Seniora (9)
 • otwarcie Klubu Seniora (10)
 • otwarcie Klubu Seniora (11)
 • otwarcie Klubu Seniora (12)
 • otwarcie Klubu Seniora (13)
 • otwarcie Klubu Seniora (14)
 • otwarcie Klubu Seniora (15)
 • otwarcie Klubu Seniora
 • otwarcie Klubu Seniora (6)

Spotkanie Wigilijne 2022.

W niedzielę 18 grudnia mieszkańcy naszej gminy spotkali się przy wigilijnym stole. Jeszcze nie w gronie najbliższych, ale wśród znajomych i przyjaciół  mieliśmy okazję połamać się opłatkiem.

Spotkanie wigilijne rozpoczęło się mszą św. w Kościele pw. św. Wita w Tuliszkowie. W hali widowiskowo- sportowej zorganizowano wiele ciekawych atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy tj. dmuchane zamki, gry, konkursy dla dzieci i rodziców oraz warsztaty ozdób świątecznych prowadzone przez Dawida i Martę Siwców, czyli Wytwórnię zabawy 7 niebo. Na stołach pojawiły się ozdoby świąteczne i smaczne ciasta przygotowane przez Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie.

Do wspólnego kolędowania zaprosiły zespoły: Orkiestra Dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, młodzieżowa i żeńska grupa wokalna. Swój występ artystyczny zaprezentowały działające w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie Mażoretki. Smaczne wigilijne potrawy, tak jak w poprzednich latach, przygotowało Stowarzyszenie Przylesie Wsi Tarnowa. 

Burmistrz Krzysztof Roman złożył mieszkańcom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzył spokojnych, radosnych świąt spędzonych w gronie najbliższych nam osób i tego, aby  Nowy Rok 2023, był rokiem pokoju, miłości i spełnionych marzeń.

 • Rada Rodziców
 • kiermasz szkolny
 • zabawy dzieci
 • zebrani
 • warsztaty
 • uczennice SP w Tuliszkowie
 • Mażoretki
 • zespół wokalny
 • burmistrz składa życzenia
 • orkiestra
 • spotkanie wigilijne
 • potrawy
 • prowadzący

Uroczyste ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Tuliszkowie- Janiny Mrugas.

W Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie trwają  obrady LXII sesji Rady Miejskiej, podczas której uroczyste ślubowanie złożyła Janina Mrugas, która na Radną Rady Miejskiej w Tuliszkowie została wybrana w wyborach uzupełniających.

Radna otrzymała z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej –  Pani Marioli Gronostaj zaświadczenie o wyborze. Następnie

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Janczewski odczytał Rotę Ślubowania Radnych: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Radna złożyła ślubowanie słowami "Przysięgam".

Gratulacje nowo wybranej radnej złożył Burmistrz Krzysztof Roman, jednocześnie życząc sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

 • zlozenie przysiegi- Pani Mrugas (1)
 • zlozenie przysiegi- Pani Mrugas (2)
 • zlozenie przysiegi- Pani Mrugas (3)
 • zlozenie przysiegi- Pani Mrugas (4)
 • zlozenie przysiegi- Pani Mrugas (5)
 • zlozenie przysiegi- Pani Mrugas (6)

Informacja o możliwości składania wniosków.

„Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje o możliwości składania wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tuliszków w zakresie wyznaczenia terenów wydobycia kruszyw (żwirownie).

Wnioski składać można w terminie do 13 stycznia 2023 r.

Dodatkowych informacji uzyskać można w UGiM w Tuliszkowie pod nr tel. (63) 279 17 82, pokój 21”.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023.

Autobus przystosowany do przywozu osób niepełnosprawnych już odebrany.

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina i Miasto Tuliszków zakupiła nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, który w dniu dzisiejszym został dostarczony przez Wykonawcę. 

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”, w czwartek 6 października Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania.

Wykonawcą została firma TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM  sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie. To właśnie ona dostarczyła Gminie fabrycznie nowy autobus przystosowany do przewozu  osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.

Odebrany w dniu dzisiejszym pojazd został wyprodukowany w 2022 r., jest  fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny i odpowiada obowiązującym standardom jakościowym i technicznym. Posiada pełną dokumentację techniczną, świadectwa homologacji oraz wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i ubezpieczenia.

Wartość zakupu wynosi: 539 970, 00 zł. brutto.

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wyżej wymienione dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą „ Likwidacja barier transportowych w Gminie Tuliszków poprzez zakup specjalistycznego autobusu do osób niepełnosprawnych”  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych, Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Wartość dofinansowania wynosi: 286 483, 47 zł brutto.

Celem zakupu  nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych jest likwidacja barier transportowych oraz zwiększenie dostępu niepełnosprawnych zamieszkujących nasza gminę do rehabilitacji zawodowej i społecznej.  Będą nim przewożone osoby niepełnosprawne, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie.

 

 • autobus do przewozu osob (1)
 • autobus do przewozu osob (2)
 • autobus do przewozu osob (3)
 • autobus do przewozu osob (4)
 • autobus do przewozu osob (5)
 • PFRON logo

104 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie!

27 grudnia mija 104. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku. Był to zwycięski zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski.

W tym roku po raz drugi jest obchodzone święto państwowe: Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie 1 października 2021 roku, a 28 października jednogłośnie poparł ją Senat.

Powstanie wybuchło niedługo po zakończeniu I wojny światowej. Polacy wystąpili zbrojnie przeciwko państwu niemieckiemu. Domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. Zryw zakończył się zwycięstwem w 1919 roku. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę naszej państwowości wróciły do macierzy.

 

Zawiadomienie o LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 28 grudnia 2022r. o godz. 15.30 w sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF GiM T-ów na lata 2022-2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na  2022r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu użytkowego stanowiącego własność GiM Tuliszków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 0007.25.2020 z dnia 5.06.2020r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie GiM Tuliszków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2022roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Zamknięcie obrad  LXIII  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?c=932

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Orszak Trzech Króli.

6 stycznia ulicami Tuliszkowa po raz kolejny przejdzie Orszak Trzech Króli, tym razem pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda".

O godz. 11.00 spotykamy się na Mszy świętej w naszej świątyni, a następnie formujemy orszak na Placu Wolności i idziemy do hali widowiskowej. Tam Trzej Królowie złożą pokłon Świętej Rodzinie i wspólnie zaśpiewamy kolędy.

Zapraszamy serdecznie do wspólnego kolędowania.

 • Orszak Trzech Króli