Aktualności - listopad 2022

Gmina i Miasto Tuliszków ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Gmina  i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą „Świadczenie usługi w ramach dystrybucji węgla dla osób uprawnionych zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Tuliszków”.

Zakres usługi:
1. Odbiór węgla z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i transport do miejsca rozładunku – placu, na którym odbywać się będzie magazynowanie i dystrybucja węgla dla uprawnionych mieszkańców. Minimalna ilość węgla w ramach jednego transportu ciężarówką to 25 ton.
2. Magazynowanie, ważenie i wydawanie węgla osobom uprawnionym – ilość węgla, którą może zakupić osoba uprawniona to maksymalnie 1,5 tony.

Ważne informacje dla oferentów
1. Do złożenia oferty mogą przystąpić podmioty, które dysponują odpowiednimi środkami transportu do przewozu węgla (min. 25 ton) oraz wyposażonym w monitoring, placem do składowania, ważenia i dystrybucji węgla, zlokalizowanym na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do dnia31.12.2022 r.

Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2022r. do godziny 15.00 w
siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, ulica Plac Powstańców
Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszków) lub mailowo na adres:
fundusze@tuliszkow.pl

 

Szczegóły dostępne na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=8062

 

Wstecz