Aktualności - wrzesień 2022

Umowa na pokrycie części kosztów zakupu sprężarki do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku została podpisana.

27 września br. Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał umowę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Pietruchę.
Zgodnie z podpisaną umową Gmina i Miasto Tuliszków przeznaczy kwotę 5.000 zł na pokrycie części kosztów zakupu sprężarki do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.
Wykorzystanie zakupionego sprzętu przez jednostkę PSP, poprawi sprawność działań ratowniczych w likwidacji zaistniałych zagrożeń.

  • DSC_0061
  • DSC_0065

Wstecz