Aktualności - wrzesień 2022

Tuliszkowski Budżet Obywatelski- informacje o głosowaniu.

Szanowni mieszkańcy Tuliszkowa.

Zgodnie z harmonogramem Pierwszego Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, w dniach 26- 30 września 2022 r. , w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie , pokój nr 13, w godz. od 8.00 - 15.00 odbędzie się GŁOSOWANIE na projekty przedstawione zgodnie z opublikowaną listą projektów dopuszczonych do głosowania.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 0007.75.2019 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Tuliszków, zasady głosowania są następujace:

  1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują Mieszkańcy ( należy przez to rozumieć osobę, która zamieszkuje na terenie miasta Tuliszków), na kartach do głosowania.
  2. Głosowanie odbywa się przez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach dostępnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
  3. Każdy mieszkaniec moze głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu.
  4. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku "X" w kratce obok wybranego projektu.

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji danych osobowych.

 

  • lista projektów
  • głosowanie budżet

Wstecz