Aktualności - maj 2022

Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3- go Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka.

231 lat temu została uchwalona Konstytucja 3 Maja. Na pamiątkę tamtego wydarzenia w Polsce jest obchodzone Święto Narodowe Trzeciego Maja. 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie.

Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja w Tuliszkowie odbyła się okolicznościowa uroczystość.  Po mszy świętej w intencji Ojczyzny, na tuliszkowskim rynku, miał miejsce uroczysty apel. W wydarzeniu  wzięły udział delegacje pocztów sztandarowych, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje instytucji, szkół oraz mieszkańcy naszej gminy. Tradycyjnie, po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki, zostały złożone biało- czerwone wiązanki, następnie zgromadzeni wysłuchali okolicznościowego przemówienia Burmistrza Krzysztofa Romana. W słowach skierowanych do mieszkańców, włodarz podkreślił, że Święto Narodowe, które obchodzimy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, jest jednym z tych dni w roku, które skłania do refleksji nad znaczeniem takich słów jak wolność i odpowiedzialność, że Konstytucja 3-go Maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne.

Uroczystość obchodów Konstytucji 3- go Maja połączono z Gminnym Dniem Strażaka.

Dowódca uroczystości kapitan Robert Zabłocki uformował pododdziały, a następnie złożył raport prezesowi Zarządu Powiatowego OSP – druhowi Grzegorzowi Ciesielskiemu. Po przyjęciu raportu miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń. Druhowie otrzymali złote, srebrne i brązowe medale za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i zasługi dla rozowju jednostek OSP. W swoim przemówieniu za pracę na rzecz naszej małej ojczyzny, za pomoc w trudnych sytuacjach, zwłaszcza w czasie pandemii, podziękował Burmistrz Krzysztof Roman, który wyraził wdzięczność druhom strażakom za to, że zawsze można na nich liczyć. 

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali Joanna Rusek, Żaneta Grzelczak, Patryk Biniek, Piotr Piaszczyk, Paweł Piaszczyk, Łukasz Kołodziejczak, Kamil Kołata, Piotr Prusinowski, Maciej Michalak, Dawid Górecki.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali Krystyna Pietrzak, Andrzej Kubka, Halina Starczyńska, Grzegorz Laurenciak, Grzegorz Graczyk, Zygmunt Miklaszewski, Grzegorz Szymaniak.

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Barbara Gradecka, Edward Kościankowski, Tadeusz Wawrzyniak, Romuald Ochocki, Jacek Klimczak, Krystian Rusek, Adrian Rusek, Henryk Ruda, Dawid Grzelczak, Marcin Markiewicz, Wiesław Klanowski.

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali Natalia Skibińska, Patrycja Kowalska, Erwin Ast, Adrian Larek, Michał Kubka, Łukasz Błaszczyk, Agnieszka Piotrowska- Trocha, Marcin Laurenciak.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Orkiestra Dęta Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie, Studio Piosenki oraz zespół "Jesień".

 • druhowieDSC_0331
 • złozenie kwiatówDSC_0333
 • delegacjeDSC_0340
 • pod pomnikiemDSC_0356
 • na placu
 • odznaczeni strażacy
 • Rada Samorządu
 • Radni RM
 • Strażacy
 • zebrani

Od dnia 1 maja 2022 roku nadal obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP.

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nr 108 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarządzenia obowiązują od dnia 1 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 15 maja 2022 roku do godz. 23:59.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka.

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim  Druhnom i Druhom
składam najserdeczniejsze życzenia.

Wyrazy uznania i szacunku za nieustanne działanie w imię staropolskiego powiedzenia:
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
Dzień Strażaka to święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale przy tym bardzo wartościową służbę.
Dziękuję za bezinteresowną gotowość niesienia pomocy, za służbę mieszkańcom naszej gminy, 
a przede wszystkim za odwagę
i wytrwałość.

Niech podejmowane działania będą zawsze
źródłem osobistej satysfakcji 
i społecznego uznania.

      Burmistrz

 /-/ Krzysztof Roman

 • Z okazji dnia strażaka

IX Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

Burmistrz Krzysztof Roman zaprasza do udziału w IX Nocnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie się w piatek 13 lutego o godz. 19.00 w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie.

Zgłoszenia drużyn przyjmuje Maciej Pieszak pod nr telefonu 663 663 792.

Zachęcamy do wspólnej zabawy i do kibicowania :)

Szczegóły udziału w turnieju dostępne są w regulaminie.

 • Nocny Turniej 2022

Laboratoria Przyszłości dla szkół Gminy i Miasta Tuliszków.

Gmina i Miasto Tuliszków w ramach  rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała wsparcie  finansowe w łącznej kwocie 298 800 zł.

Z terenu naszej gminy środki na realizację projektu uzyskały niżej wymienione szkoły:
• Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie - 186 600 zł
• Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie - 30 000 zł
• Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie - 82 200,00 zł

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Gmina i Miasto Tuliszków jest w trakcie realizacji projektu. W ramach otrzymanych środków szkoły dokonają zakupu wyposażenia w terminie do 31.08.2022 r.

 • logotypy

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.

Z okazji 
Dnia Bibliotekarza 
Pani Dyrektor oraz Wszystkim Pracownikom Miejsko– Gminnej Biblioteki Publicznej  w Tuliszkowie składamy serdeczne życzenia. 
Życzymy niegasnącego entuzjazmu i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa.
Życzymy również, aby pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa dawało Wam satysfakcję.

Burmistrz Krzysztof Roman

Przewodniczący RM
Andrzej Janczewski

 

 

 • życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza

Kolejne dofinansowanie dla Gminy i Miasta Tuliszków.

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowanie otrzymały trzy szkoły podstawowe z terenu naszej gminy tj. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie. 

Kwota przyznanych przez Ministra środków wynosi ogółem 75 000,00 zł.
Wkład własny szkół: 27 365,00 zł
Całkowita wartość projektu: 102 365,00 zł
 
Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
 
Podczas wycieczek w 2022 r., uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:
 
Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie wezmą udział w 3- dniowej wycieczce do Krakowa i Wieliczki.
Całkowity koszt wycieczki: 18 750, 00 zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
Wkład własny: 3750,00 zł

Klasy I- III Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Torunia.
Całkowity koszt wycieczki: 6 250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Wkład własny: 1250,00 zł

Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie wezmą udział w 3- dniowej wycieczce do Krakowa.
Całkowity koszt wycieczki: 25 875, 00 zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
Wkład własny: 10 875,00 zł

Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Warszawy.
Całkowity koszt wycieczki: 7740, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Wkład własny: 2740,00 zł

Klasy IV- VIII ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 2- dniowej wycieczce do Krakowa.
Całkowity koszt wycieczki: 12 500, 00 zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Wkład własny: 2500,00 zł

Klasy IV- VIII ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 2- dniowej wycieczce do Warszawy.
Całkowity koszt wycieczki: 12 500, 00 zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Wkład własny: 2500,00 zł

Klasy IV- VIII ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Gniezna i Kruszwicy.
Całkowity koszt wycieczki:  6250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 1250,00 zł

Klasy I- III ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Torunia.
Całkowity koszt wycieczki:  6250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 1250,00 zł

Klasy I- III ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Wrocławia.
Całkowity koszt wycieczki:  6250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 1250,00 zł


Mamy nadzieję, że wycieczki będą udane, uczniowie poznają wiele interesujących miejsc, ale przede wszystkim będą mogli wspólnie spędzić czas, integrując się nawzajem po długim okresie ograniczonych kontaktów w czasie zdalnego nauczania.

 

 • logotypy poznaj Polskę

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej
wszystkim Pracownikom  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie
składamy  serdeczne życzenia.


Dziękujemy za codzienny profesjonalizm i zaangażowanie
we wszelkich działaniach realizowanych na rzecz naszej Małej Ojczyzny.
Życzymy wiele wytrwałości i  cierpliwości.
Życzymy również, aby Wasz trud spotykał się zawsze 
z życzliwością i wdzięcznością i był źródłem satysfakcji.

Burmistrz Krzysztof Roman

Przewodniczący RM Andrzej Janczewski

 • dzień pracownika komunalnego 2022

Zawiadomienie o LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 9.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
4. Zamknięcie obrad LIII  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na : http://bip.tuliszkow.pl/?c=932

Transmisja sesji: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska

 

 

 

 • radaRada Miejska

Gminny Konkurs "Mamy bukiet na Dzień Mamy".

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków  zaprasza do udziału w konkursie organizowanym z okazji DNIA MATKI „Mamy bukiet na Dzień Mamy” – wygraj bukiet dla swojej Mamy.

Na czym polega konkurs⁉️ 
* Wyślij w komentarzu na Facebook'u Gminy i Miasta Tuliszków ( pod postem konkursowym) zdjęcie własnoręcznie wykonanej laurki z życzeniami dla swojej Mamy, a my spośród nadesłanych prac wybierzemy te, które zostaną nagrodzone Bukietami Kwiatów dla Mam.

*Prace należy wysłać w komentarzu pod załączonym postem na Facebook'u do 20 maja (piątek) do godz. 23:59.

*Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w wieku od 3 lat do 15.


 Jednocześnie prosimy pamiętać o tym, że zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Tuliszkowie metryczkę do pracy konkursowej. Jest ona dostępna w regulaminie konkursu.

UWAGA!!!  Zdjęcia prac należy umieścić w komentarzu pod postem https://www.facebook.com/Gmina-i-Miasto-Tuliszk%C3%B3w-912370402140995

 

 

 • konkurs mamy bukiet na dzień Mamy

Informacja dla mieszkańców.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje o możliwości składania wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tuliszków. 

Celem zmiany studium jest wprowadzenie zapisów umożliwiających lokalizację instalacji fotowoltaicznych.

Wnioski składać można w terminie do 27 maja 2022 r.

Dodatkowych informacji uzyskać można w UGiM w Tuliszkowie pod nr tel. (63) 279 17 82, pokój 21”.

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie".

Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach "Programu Działaj Lokalnie 2022".

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane
działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina,
Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło
się lepiej.
W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na projekty, które:
 zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców
i organizacji społecznych,
 będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
 proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej
działania,
 przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii. Negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów,
np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego
zaangażowania, n

 

Termin składania wniosków: 10.05.2022 r- 10.06.2022 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Szczegóły dot. konkursu dostępne są na stronie : http://sswp.com.pl/dzialaj-lokalnie-2022.html

 

 

Informacje z prac modernizacyjnych ZUOK „Orli Staw” - prace budowlane instalacji fermentacji.

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” trwa realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

Prowadzone aktualnie prace w głównej mierze skupiają się na jednym z kluczowych 
i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. 
W ostatnim okresie wykonano m.in.:
• szkielety głównych konstrukcji stalowych: głównej hali przygotowania wsadu, hali odwodnienia pofermentatu, hali oczyszczania powietrza, trzech wiat magazynowych przyjęcia,
• betonowanie fundamentów pod maszyny w hali przygotowania wsadu,
• betonowanie fundamentów i ścian wiaty magazynowej,
• betonowanie fundamentów pod agregat awaryjny, agregat kogeneracyjny, kontener ciepłowniczy, zespół przygotowania i odsiarczania biogazu,
• posadzki: w hali głównej przygotowania wsadu, hali odwodnienia pofermentatu, hali oczyszczania powietrza,
• betonowanie ścian zbiornika odcieków,
• betonowanie fermentera - technologicznie najbardziej skomplikowana czynność,
• większość wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz częściowo branży elektrycznej.
Na plac budowy dostarczono m.in.:
• elementy technologiczne do zamontowania w fermenterze – łopaty mieszadeł wraz 
z napędami i podporami montażowymi, króćce do montażu oprzyrządowania pomiarowego,
• dwie prasy do odwadniania pofermentetu wraz ze zbiornikami pośrednimi do ich obsługi oraz konstrukcjami wsporczymi,
• dwa separatory magnetyczne do montażu na linii przygotowania wsadu,
• komorę mieszalnika – urządzenie do załadunku komory fermentacyjnej,
• agregat prądotwórczy awaryjny,
• maszty odgromowe do zabezpieczenia zbiornika biogazu,
• agregat kogeneracyjny,
• stację transformatorową do zasilania całego modułu fermentacji. 

Prace budowlane instalacji fermentacji wraz z obiektami towarzyszącymi, przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).
W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu 
o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 • Orli Staw26
 • Prace w Orlim Stawie20
 • POIS_top

Otwarcie Filii Biblioteki w Grzymiszewie.

Miłośnicy czytania z Grzymiszewa i okolic długo czekali na dzień, w którym mogliby sięgnąć po ciekawą lekturę z bibliotecznych regałów w nowej siedzibie biblioteki.
Warto było jednak czekać - Filia w Grzymiszewie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie została uroczyście otwarta.
 
W dniu wczorajszym Burmistrz Krzysztof Roman, dyrektor MGBP Pani Małgorzata Ast oraz Bibliotekarka Pani Natalia Jackowiak dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie nowej siedziby grzymiszewskiej książnicy.
Odpowiednie doposażenie takiej placówki bibliotecznej było niezbędne do działalności przestrzeni w budynku Świetlicy Wiejskiej. Zbiory biblioteki z pewnoscią będą na bieżąco uzupełniane o nowe pozycje. Docelowo również w bibliotece będą organizowane zajęcia dla najmłodszych.
 
Mamy nadzieję, że nowe miejsce spodoba się mieszkańcom Grzymiszewa i przyciągnie rzeszę czytelników.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do odwiedzenia Biblioteki w Grzymiszewie.
 • otwarcie biblioteki (12)
 • otwarcie biblioteki (1)
 • otwarcie biblioteki (2)
 • otwarcie biblioteki (3)
 • otwarcie biblioteki (4)
 • otwarcie biblioteki (5)
 • otwarcie biblioteki (6)
 • otwarcie biblioteki (7)
 • otwarcie biblioteki (8)
 • otwarcie biblioteki (9)
 • otwarcie biblioteki (10)
 • otwarcie biblioteki (11)

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na modernizację szatni w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie.

W związku z realizacją zadania pn: „Modernizacja szatni w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie",  w dniu dzisiejszym, Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania.

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą został  Zakład Usług Budowlano- Remontowych REMBUD, którego właścicielem jest Pan Dariusz Szewczyk.

Wartość zadania wynosi: 182 072, 28 zł.

Projekt będzie polegał na remoncie trzech szatni w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie. W związku z czym powstaną nowoczesne szatnie wyposażone w szafki skrytkowo- ubraniowe. Zmodernizowane zostaną łazienki, wymieniona bedzie instalacja sanitarna i elektryczna.  Przeprowadzenie remontu pomieszczeń szatniowo- sanitarnych w hali pozwoli  rózwnież dostosować obiekt do osób niepełnosprawnych. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach piątej edycji programu "Szatnia na medal".

Kwota dofinansowania wynosi 90 000 zł.

 • podpisanie umowyDSC_0431
 • podpisanie umowyDSC_0437
 • wręczenie umowyDSC_0441
 • logotyp

Umowa na kolejną inwestycję drogową została podpisana.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał umowę na kolejną inwestycję drogową. 

Umowa na zadanie pod nazwą" Budowa łącznika pomiędzy DK 72 a drogą powiatową Tuliszków- Wróblina" została podpisana z wykonawcą wyłonionym w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Przedsiebiorstwem Robót Drogowo- Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Kole.

Wartość zadania wynosi: 1 280 694, 60 zł

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rok 2022.

Kwota dofinansowania: 821 111, 76 zł.

Jednocześnie podpisano również umowę na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Panem Krzysztofem Rosiakiem.

Kwota umowy: 9 225 zł.

 • podpisanie umowyDSC_0445
 • podpisanie umowyDSC_0447
 • wręczenie umowyDSC_0451
 • DSC_0449

Kolejne umowy podpisane! Sieć wodociągowa zostanie rozbudowana.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman podpisał również umowy na realizację kolejnej ważnej inwestycji jaką jest budowa wodociągów w miejscowości Piętno, Sarbicko, Wróblina  i Krępa.

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą został  Pan Jakub Wawrzyniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak.

Zadanie „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tuliszków” będzie realizowane w ramach trzech części:

części nr 1: Budowa wodociągu w miejscowości Piętno oraz budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Piętno

Wartość zadania: 154 952,82 zł 

część nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej Tuliszków-Sarbicko oraz budowa wodociągu z hydrantem zewnętrznym naziemnym w m. Wróblina;

Wartość zadania: 248 386,43 zł 

część nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej Tuliszków-Krępa

Wartość zadania: 68 344,08 zł.

Jednocześnie, Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzor  inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tuliszków” z Panem Sławomirem Lebicą.

Kwota zadania: 3321 zł

 • podpisanie umowyDSC_0434
 • przekazanie umówDSC_0439
 • wręczenie umowyDSC_0435
 • wręczenie umowy InspektorowiDSC_0429

Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

W piatek, 13 lutego br.,odbył się Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn: Transport Waldemar Michalski, Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, 3S, MODUS, Usługi Remontowo Budowlane BUD-KA, Instal- Trans, NEONET, Brukarstwo Tomasz Raszewski.

Turniej uroczyście otworzył Burmistrz Krzysztof Roman, który powitał serdecznie wszystkich zawodników, sędziów i kibiców. 

Drużyny rywalizowały o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.  Z rywalizacji zwycięsko wyszła drużyna reprezentujaca Urzad Gminy i Miasta w Tuliszkowie, wyprzedzając Usługi Budowlane BUD-KA  oraz drużynę reprezentującą Usługi Transportowe Waldemar Michalski.

Statuetkę najlepszego bramkarza otrzymał  Piotr Raszewski, natomiast najlepszymi strzelcami zostali Adam Pacholski i Szymon Matuszak.

Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w turnieju i kibicom za dopingowanie zawodników. 

 • turniej nocny (1)
 • turniej nocny (2)
 • turniej nocny (3)
 • turniej nocny (4)
 • turniej nocny (5)
 • turniej nocny (6)
 • turniej nocny (7)
 • turniej nocny (8)
 • turniej nocny (9)
 • turniej nocny (10)
 • turniej nocny (11)
 • turniej nocny (12)
 • turniej nocny (13)
 • turniej nocny (14)
 • turniej nocny (15)
 • turniej nocny (16)
 • turniej nocny (17)
 • turniej nocny (18)
 • turniej nocny (19)
 • turniej nocny (20)

Szansa na uzyskanie dotacji do pomp ciepła w nowo budowanych domach.

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła. Pieniędzy powinno wystarczyć dla sporego grona wnioskodawców, gdyż budżet programu „Moje Ciepło” wyniesie aż 600 mln zł.  Środki na jego obsługę będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego – specjalnego instrumentu finansowego Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Kto może liczyć na dotację z NFOŚiGW?

Beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych. Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Zapraszamy na stronę: https://mojecieplo.gov.pl/

 

Gmina i Miasto Tuliszków uczestniczyła w Obchodach na Stacji Radegast - upamiętniających 80. rocznicę wsiedleń Żydów do getta łódzkiego.

80 lat temu, z gett z całego regionu łódzkiego, wysiedlono 53 tysiące Żydów, większość zginęła w obozie zagłady w Chełmie nad Nerem. 15 tysięcy, których Niemcy uznali za nadających się do pracy, trafiło do getta w Łodzi. 17 maja br. na Stacji Radegast odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest jedną z najstarszych instytucji kultury w Łodzi. Siedzibą Oddziału Stacja Radegast jest oryginalnie zachowany budynek kolejowy z 1941 r. W czasie II wojny światowej teren ten został przyłączony do Litzmannstadt-Getto, utworzonego w 1940 r. w Łodzi. Początkowo pełnił funkcję punktu przeładunkowego dla produktów, żywności, surowców dla ludności i zakładów pracy getta oraz wyrobów wyprodukowanych przez Żydów. Od stycznia 1942 r. stała się miejscem, z którego wywożono ludność żydowską do obozów zagłady i koncentracyjnych. Dziś budynek Stacji jest elementem Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto i miejscem pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach.


Tuliszków, Pabianice, Łask, Łęczyca, Sieradz, Turek, Wieluń, Zduńska Wola. Ze wszystkich gett, tak zwanego Kraju Warty, w 1942 roku Żydzi, w bydlęcych wagonach, zostali przetransportowani do Łodzi. Łódzkie getto mieściło się na Bałutach i Starym Mieście, na około 4 kilometrach kwadratowych. Po wywiezieniu stąd do miejsca zagłady w Chełmnie nad Nerem chorych, dzieci i osób starszych, stało się obozem pracy przymusowej. Z głodu i chorób zmarło tu 45 tysięcy Żydów. 

Stacja Radegast to jeden z najważniejszych obiektów związanych z historią łódzkiego getta . To właśnie w tym miejscu przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty i zapalili znicze.
W uroczystości zorganizowanej z okazji 80. rocznicy wsiedleń Żydów do getta łódzkiego wzięli udział przedstawiciele społeczności żydowskiej, władzy rządowej i samorządowej, instytucji kultury, stowarzyszeń, fundacji oraz miast, gmin i mniejszych miejscowości, z których Żydzi byli przesiedlani w czasie II wojny światowej do getta w Łodzi. Gminę i Miasto Tuliszków reprezentowała delegacja z  Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
 

Getto w Łodzi było drugą co do wielkości dzielnicą zamkniętą utworzoną przez okupanta niemieckiego na terenie Polski. Zamknięto w nim ponad 200 tys. osób – Żydów łódzkich, pochodzących z okolicznych miejscowości oraz grupę osób z deportowanych z III Rzeszy i Protektoratu Czech i Moraw. W okresie od maja do sierpnia 1942 roku w ponad 50 miejscowościach intensywnie likwidowane były getta utworzone przez Niemców. Przebywało w nich około 100 tysięcy osób. Do getta w Łodzi przesiedlono wówczas około 15 tysięcy osób.

W Tuliszkowie Żydzi osiedlili się na początku XIX wieku. Niedługo po ich przybyciu założony został cmentarz i wzniesiona synagoga. Poza nią w mieście funkcjonowało kilka chasydzkich domów modlitwy. Ludność żydowska zajmowała się głównie handlem, rzemiosłem i rolnictwem.
W dwudziestoleciu międzywojennym sytuacja lokalnej społeczności żydowskiej pogorszyła się w związku z kryzysem gospodarczym i nasileniem antysemityzmu. Wielu wtedy opuściło miasteczko, emigrując głównie do większych miast. W grudniu 1939 roku lub styczniu roku 1940 utworzono getto żydowskie. Zostało zlikwidowane w październiku 1941 roku, po ponad roku działania, a ludność żydowską przesiedlono do getta w Czachulcu, skąd prawie wszyscy trafili do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem.

 

 • delegacja (1)
 • Radegast (2)
 • chór (3)
 • tablice (4)
 • złożenie kwiatów (5)
 • delegacja (6)
 • znicz zapalony (7)
 • znicze i kwiaty (8)
 • znicz (10)

Dzień Dziecka 2022.

Zapraszamy na imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowane przez Gminę i Miasto, MGOK i MGBP w Tuliszkowie, przy wsparciu różnych organizacji i sponsorów.

W niedzielę 29 maja 2022 r. na placu przed budynkiem Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie odbedzie się Festyn dla Dziecka i mamy.

W programie:

 • premierowy występ mażoretek
 • dmuchane zamki
 • tatuaże brokatowe
 • zabawy muzyczne
 • wata cukrowa, gofry
 • zabawy z bańkami mydlanymi i balonami

W środę 1 czerwca 2022 r. na placu przed Biblioteką w Piętnie odbedzie się Festyn dla dziecka.

W programie: 

 • dmuchane zamki
 • malowanie twarzy
 • spotkanie z poetą
 • pokaz wozów strażackich
 • wata cukrowa, pieczenie kiełbasek
 • rodzinne konkursy z nagrodami

Zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnej zabawy :)

 

 • plakat z atrakcjamiplakat na Dzień Dziecka

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 roku upływa termin złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
 
Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.
Za niezłożenie w wyznaczonym terminie deklaracji można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.
 

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy i Miasta Tuliszków uczestniczyły w Majówce Powiatu Tureckiego.

W dniu wczorajszym, w Kaczkach Średnich odbyła się Majówka Powiatu Tureckiego- święto smaków - nie tylko tych lokalnych.

Naszą gminę reprezentowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kobiety Gospodarne" z Gadowskich Holendrów, które wzięło udział w konkursie Kulinaria Powiatu Tureckiego. Panie ze stowarzyszenia przygotowały pyszną czerninę, udziec z wieprzowiny czy też  placek drożdżowy z truskawkami i kruszonką.

Ponadto wszyscy uczestnicy mogli skosztować pysznych potraw przygotowanych z lokalnych produktów przez Koła Gospodyń Wiejskich z Kiszew, Wróbliny, Smaszewa i Grzymiszewa. 

Panie ze stowarzyszenia i kół gospodyń wiejskich zadbały o prawdziwą ucztę, nie tylko dla podniebienia, ale też dla oczu, bo słodkości i potrawy wyglądały wspaniale. 

 • majwka Powiatu tureckiego (15)
 • majwka Powiatu tureckiego (14)
 • majwka Powiatu tureckiego (13)
 • majwka Powiatu tureckiego (12)
 • majwka Powiatu tureckiego (11)
 • majwka Powiatu tureckiego (10)
 • majwka Powiatu tureckiego (9)
 • majwka Powiatu tureckiego (8)
 • majwka Powiatu tureckiego (7)
 • majwka Powiatu tureckiego (6)
 • majwka Powiatu tureckiego (5)
 • majwka Powiatu tureckiego (4)
 • majwka Powiatu tureckiego (3)
 • majwka Powiatu tureckiego (2)
 • majwka Powiatu tureckiego (1)

Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie ogłasza nabór wniosków.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie z siedzibą w Starym Mieście ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
- nr 14/2022 dot. operacji dużych ( http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-142022-operacje-duze.html )
- nr 15/2022 dot. operacji dużych ( http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-152022-operacje-duze.html )
- nr 16/2022 dot. podejmowania działalności ( Premia na otwarcie działalności) ( http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-162022-premia-na-otwarcie-dzialalnosci.html )

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów znajdą Państwo na stronie http://sswp.com.pl/ lub pod nr telefonu tel.: 665 550 131.

 

 

Wyniki konkursu "Mamy bukiet na Dzień Mamy".

Miło nam poinformować, że spośród nadesłanych zdjęć laurek dla swoich Mam, komisja konkursowa  wyłoniła zwycięzców.

Konkurs skierowany był dla dzieci i młodzieży od lat 3 do lat 15 z terenu Gminy  Miasta Tuliszków.
Zgodnie z regulaminem konkursu komisja wzięła pod uwagę następujące kryteria oceny:
 zgodność zdjęcia własnoręcznie wykonanej laurki z tematem
 oryginalność i pomysłowość
Nadesłane zdjęcia własnoręcznie wykonanych laurek dla mamy były oceniane w następujących kategoriach : (wiek uczestnika)
I :  do 6 lat
II : od 7 do 10 lat
III : od 11 do 15 lat
Bukiety dla swoich ukochanych mam wygrały następujące osoby:
I kategoria:do lat 6
-Iga Żerkowska lat 5
- Zuzia Jackowiak  lat 3
II kategoria : od 7 do 10 lat
- Julia Zawadzka lat 9
- Wiktoria Uchman lat 9
III kategoria : od 11 do 15 lat
- Hubert Porc lat 11
- Laura Selewska lat 11

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

Zwycięzców konkursu oraz ich mamy zapraszamy na uroczyste wręczenie bukietów, które odbędzie się w DNIU MATKI, 26 maja br. , o godz. 14.30, w sali nr 25 w UGiM w Tuliszkowie.

 • Hubert Porc lat 11
 • Iga Zerkowska lat 5
 • Julia Zawadzka lat 9
 • Laura Selewska lat 11
 • Wiktoria Uchman lat 9
 • Zuzia Jackowiak lat 3

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców naszej gminy- potencjalnych beneficjentów, osoby fizyczne, które planują założenie działalności gospodarczej.

Termin spotkania: poniedziałek 30 maja 2022 r. 

Miejsce: sala nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie

 • spotkanie z Solidarni w Partnerstwie

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w  Tuliszkowie

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, adresem e-mail oraz z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie”
w terminie do dnia 10 czerwca 2022r. do godz. 15.00.

Szczegółowe infornacje dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=7731

 

Życzenia z okazji Dnia Matki.

26 maja obchodzimy ważne i wyjątkowe święto, jakim jest Dzień Matki.
Z tej okazji Drogie Mamy, przyjmijcie od samorządu gminnego szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud i pełnienie niezwykle ważnej roli w rodzinie i społeczeństwie.
Życzymy, abyście zawsze były doceniane, a miłość, jaką darzycie bliskich, wracała do Was z podwojoną siłą.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Roman

Przewodniczący RM

/-/  Andrzej Janczewski

 

 • życzenia na dzień mamy 2022

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego
Wszystkim osobom, które tworzyły i współtworzą samorząd, 
które pracowały i pracują na rzecz lokalnej społeczności 
składamy najserdeczniejsze życzenia.
To Wasza nieustająca troska o naszą Małą Ojczyznę sprawia, 
że możemy śmiało patrzeć w przyszłość.
W dniu Waszego Święta życzymy Wam wielu sukcesów i tego, 
aby podejmowany przez Was trud był zawsze zauważany i doceniany.

Burmistrz Krzysztof Roman

Przewodniczący RM Andrzej Janczewski

 

 • życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 2022 nr 2

Uroczyste podsumowanie konkursu "Mamy bukiet na Dzień Mamy".

W dniu wczorajszym odbyło się podsumowanie konkursu "Mamy bukiet na Dzień Mamy".

Burmistrz Krzysztof Roman podziękował uczestnikom za udział w konkursie, a wszystkim mamom złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, upominki i bukiety kolorowych kwiatów, które wręczyli swoim ukochanym mamom.

Konkurs "Mamy bukiet na Dzień Mamy" skierowany był dla dzieci i młodzieży od lat 3 do lat 15 z terenu Gminy Miasta Tuliszków.
Nadesłane zdjęcia własnoręcznie wykonanych laurek dla mamy były oceniane w następujących kategoriach : (wiek uczestnika)
I : do 6 lat
II : od 7 do 10 lat
III : od 11 do 15 lat
Bukiety dla swoich ukochanych mam wygrały następujące osoby:
I kategoria:do lat 6
-Iga Żerkowska lat 5
- Zuzia Jackowiak lat 3
II kategoria : od 7 do 10 lat
- Julia Zawadzka lat 9
- Wiktoria Uchman lat 9
III kategoria : od 11 do 15 lat
- Hubert Porc lat 11
- Laura Selewska lat 11
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie i gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Gminbę i Miasto Tuliszków.
 • podsumowanie konkursu (1)
 • podsumowanie konkursu (2)
 • podsumowanie konkursu (3)
 • podsumowanie konkursu (4)
 • podsumowanie konkursu (5)
 • podsumowanie konkursu (6)
 • podsumowanie konkursu (7)
 • podsumowanie konkursu (8)

Życzenia z okazji Dnia Animatora Kultury.

29 maja obchodzimy Dzień Dzialacza Kultury.

Z tej okazji Burmistrz Krzysztof Roman i Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie składają twórcom i animatorom kultury w naszej gminie najserdeczniejsze życzenia.

 • życzenia z okazji Dnia Działacza kultury

Życzenia z okazji Dnia Dziecka.

Dziś święto wszystkich dzieci.
Z tej okazji Burmistrz Krzysztof Roman i Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie Pan Andrzej Janczewski składają wszystkim dzieciom najlepsze życzenia.

 • życzenia na Dzień Dziecka 2022 nr 2

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” .

Gmina i Miasto Tuliszków  otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 15 000,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 18 750,00 zł.

Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi, 
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa w Grzymiszewie ; Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie– kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
  wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł;
 • Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie – kwota dofinansowania 3 000,00 zł,
  wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania  3750,00 zł;
 • logo
 • logotypy

Dzień Dziecka w gminie Tuliszków.

Radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. Tegoroczny Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki odbył się 29 maja w Tuliszkowie przed budynkiem Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury.

Licznie zebranych gości, rodziców wraz z dziećmi, ciepłymi słowami przywitał dyrektor MGOK Pan Mirosław Rojek.

Wśród atrakcji, które zapewnili organizatorzy, znalazły się : premierowy występ zespołu "Mażoretki" działajacego w MGOK w Tuliszkowie, słodkie gofry przygotowane przez  Koło Gospodyń Wiejskich oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tuliszkowie, wata cukrowa, dmuchane zamki, malowanie twarzy czy też  zabawy z animatorkami. 

1 czerwca odbyła się kolejna odsłona Dnia Dziecka. Tym razem przed siedzibą biblioteki w Piętnie zorganizowano festyn dla najmłodszych.  Na gości - tych małych i tych nieco starszych - czekało wiele atrakcji. Dzieci miały okazję wziąć udział w ciekawym spotkaniu z poetą, który poprzez zabawę przedstawił swoją twórczość poetycką.  Druhowie z OSP w Tuliszkowie zaprezentowali  zasady udzielania pierwszej pomocy oraz  wóz strażacki, którym jmeżdżą do akcji ratowniczych.  Do konkursowych zmagań zachęciły panie z MGBP w Tuliszkowie, natomiast Stowarzyszenie "Wspólnota" z Piętna przygotowało pyszne słodkości dla każdego.

Niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa oraz wspólnie spędzony czas sprawiły, że te wyjątkowe dni były pełne radości i uśmiechu.

Organizatorzy: Gmina i Miasto Tuliszków, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie.

 • festyny z okazji Dnia Dziecka (2)
 • festyny z okazji Dnia Dziecka (3)
 • festyny z okazji Dnia Dziecka (4)
 • festyny z okazji Dnia Dziecka (5)
 • festyny z okazji Dnia Dziecka (6)
 • festyny z okazji Dnia Dziecka (7)
 • festyny z okazji Dnia Dziecka (8)
 • festyny z okazji Dnia Dziecka (9)
 • festyny z okazji Dnia Dziecka (1)

Od dnia 1 czerwca 2022 roku nadal obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:
 
  nr  153 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  nr  154 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59.