Aktualności - kwiecień 2022

Prośba do mieszkańców o udział w badaniu ankietowym.

Szanowni Państwo,

na zlecenie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  konsorcjum firma  Grupa BST Sp. z o. o.  oraz  Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn. „ Mieszkańcy i instytucje politykispołecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej ”.  

Celem   głównym badania jest diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej, wyzwań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowanie instytucji polityki społecznej w Wielkopolsce Wschodniej .


Badanie   skierowane   jest   do   mieszkańców   Wielkopolski   Wschodniej   –   tj.   powiatów   kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego oraz Konina (badanie jest anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmuje około 20 minut).

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety: 
https://www.badania-online.pl/cawi/index.php/575217?lang=pl


Termin zakończenia badania to 11 maja 2022 roku.

Zapewniamy, że badanie jest w pełni  anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją
projektu .

Dodatkowa informacja: pracownicy branży wydobywczej, energetycznej lub zależnej   mogą wziąć udział w płatnym, anonimowym badaniu jakościowym (rozmowa indywidualna z badaczem) .

Dziękujemy za udział w badaniu!

Wstecz