Aktualności - kwiecień 2022

Granty PPGR

5 kwietnia 2022r. Gmina i Miasto Tuliszków zawarła umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

W ramach projektu Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała 251 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup laptopów, komputerów stacjonarnych oraz tabletów. Ze wsparcia skorzysta 76 uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy i miasta Tuliszków,  których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Obecnie przystępujemy do opracowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego. Po wyłonieniu wykonawcy i dostawie sprzętu, zostanie on przekazany wnioskodawcom. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na informacje dotyczące terminów przekazania sprzętu. Z uwagi na skalę Programu, termin przekazania sprzętu będzie uzależniony od jego dostępności na rynku.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 • logotyp polska cyfrowa

Pierwsza Pomoc Psychologiczna Dzieciom- poradnik dla rodziców i opiekunów.

Z pewnością każdy z nas znajdzie się kiedyś obok dziecka, które będzie potrzebowało wsparcia. Dobrze wtedy wiedzieć jak się zachować, by móc być pomocnym, czyli co zrobić i co powiedzieć, by dziecko w trudnej sytuacji wesprzeć. A także czego właśnie nie zrobić i czego nie powiedzieć, by tej trudnej sytuacji nie pogorszyć.

Przedstawiamy zatem Państwu mini poradnik, w którym znajdziecie cenne wskazówki udzielania wsparcia dzieciom w sytuacji kryzysowej.

"Mała pomoc, racjonalnie ukierunkowana i celowo skoncentrowana w strategicznym czasie, jest bardziej skuteczna niż rozległa pomoc udzielona w okresie mniejszej dostępności emocjonalnej." Rapoport 1970.

Pierwsza pomoc psychologiczna (ang. psychological first aid - PFA) to krótkoterminowe i konkretne wsparcie udzielane ludziom, którzy doświadczyli czegoś dla siebie trudnego. Jeśli przestrzegane są pewne proste wytyczne, pierwszej pomocy psychologicznej może udzielić każdy człowiek, na przykład kolega z pracy, nauczyciel w szkole, przyjaciółka lub przyjaciel, opiekun w domu seniora, bliska osoba z rodziny, nieznajomy...

 

 

Kolejna umowa podpisana. Gmina i Miasto Tuliszków otrzyma dofinansowanie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

15 kwietnia 2022 r.  Burmistrz Krzysztof Roman  podpisał umowę z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

Zgodnie z umową Gmina i Miasto Tuliszków otrzyma 137 250 zł na dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Zadworna ( zwyczajowo nazywany Borkiem). W ramach inwestycji powstanie jezdnia o szerokości 5 metrów o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami. Zostaną odtworzone i oczyszczone rowy oraz skarpy przydrożne. Dodatkowo, powstaną nowe zjazdy do każdej posesji.

Kwota dofinansowania wynosi 137 250 zł i pochodzi ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. 

 

 • przekazanie dofinansowania
 • podpisanie umowy

W Tuliszkowie powstał zespół Mażoretek.

Historia zespołów mażoretkowych liczy ponad dwieście lat i wywodzi się z Francji.   Mażoretki to piękne, młode dziewczęta, ubrane w paradne stroje, które z prezencją maszerują przed orkiestrą i prezentują swoje popisy żonglerskie zwane twirlingiem. Urocze tancerki swym urokiem osobistym, charakterystycznym ubiorem i ruchem,  często skupiają na sobie całą uwagę publiczności, która długo pozostaje pod ich czarem.

Pierwszy nabór do zespołu Mażoretek w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbył się w styczniu. Powstała wówczas grupa dziewcząt w różnej kategorii wiekowej. Opiekun i choreograf zespołu, pani Karolina Łusiaczyk,  za główny cel pracy na niwie kultury stawia sobie budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.  


Mażoreki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych, prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, jak również innych utworów tanecznych. Głównym założeniem trenerki jak i grupy Mażoretek jest czynne uczestnictwo w uroczystościach gminnych oraz turniejach i zawodach tanecznych na terenie całego kraju.

Pierwszy występ zespołu Mażoretek odbędzie się podczas Dnia Dziecka w Tuliszkowie, na który już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

Zachęcamy również do polubienia i obserwowania oficjalnego profilu Mażoretek w serwisie społecznościowym Facebook
https://www.facebook.com/Ma%C5%BCoretki-102044242446198

 

 

 • zespółIMG-20220325-WA0080
 • zespółIMG-20220325-WA0061

Nowy dach na budynku świetlicy wiejskiej w Krępie.

Na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa wykonano prace budowlane, które polegały na demontażu pokrycia dachowego z azbestu, jego utylizacji, wymianie więźby dachowej i montażu nowego pokrycia w postaci blachodachówki.

Gmina i Miasto Tuliszków wyłoniła Wykonawcę zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Krępie”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Dekoblach Mateusz Jędrzejak.

Wartość zadania wyniosła: 209 964,98 zł brutto.

Nowe pokrycie dachowe zapewni bezpieczeństwo i komfort użytkującym ten obiekt. Mieszkańcy Krępy będą mogli cieszyć się nową estetyką budynku, bez obawy o przeciekające pokrycie dachowe.

 

 

 • budynek świetlicy w Krępie
 • więźba
 • dach nowy

Gmina i Miasto Tuliszków zrealizuje kolejną, dużą inwestycję drogową.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę z firmą MK STELLA Konrad Marek z Koła na II etap budowy drogi Ogorzelczyn – Osada leśna- Grzymiszew.

Zakres prac będzie obejmował budowę ciągów pieszo- rowerowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Wartość zadania wynosi: 9 222 605,30 zł.

Dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych : 5 865 001, 86 zł.

W najbliższym czasie rozpocznie się zatem kolejna duża inwestycja drogowa, która przyczyni się do polepszenia stanu infrastruktury drogowej w naszej gminie, usprawnienia komunikacji, a przede wszystkim do poprawy warunków bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 

 

 • podpisanie umowy
 • podpisyDSC_0190
 • POlski Ład

2 maja - Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo,

2 maja będziemy obchodzić Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby przyłączyli się do obchodów wyżej wymienionych świąt i w ich okresie wywiesili flagę Polski.

Ustanowienie tego święta przez Sejm ( ustawą z dnia 20 lutego 2004 r.) miało przyczyniać się do budowania dumy z naszych symboli narodowych i uczyć szacunku do nich. Nieprzypadkowo wybrano datę między 1 a 3 maja, kiedy refleksje na temat narodowej historii towarzyszą nam w sposób szczególnie mocny.

Biało-czerwona flaga to symbol naszego kraju, patriotyzmu, nieprzeciętności. Przywołuje emocje, pamięć i dumę o trudnych dziejach Polski. Dzisiaj flaga towarzyszy nam zarówno w świątecznych, wyjątkowych momentach, jak i chwilach tragicznych.

Wywieś flagę! Niech dumnie powiewa w wyjątkowe dni!

 • Flaga-2-maja-800x445

Zapraszamy do udziału w uroczystościach majowych.

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do udziału w uroczystościach majowych.

1 maja 2022 r. o godz. 18.00, w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie odbędzie się KONCERT MAJOWY. 

Usłyszymy największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Kasztelan Band Projekt.

Wstęp bezpłatny. 

3 maja 2022 r. uroczystość z okazji 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3- go Maja.

O godz. 9.20 w Kościele pw. Św. Wita w Tuliszkowie odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny. 

O godz. 10.20 uroczystości pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Zapraszamy do wspólnego świętowania.

 • święta majowe

Umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Budowa i przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Żuchalskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" została podpisana.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę z Biurem Projektów Budowlanych reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Rafała Grendę Wołkowa na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa i przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Żuchalskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej branżę drogową, sanitarną, elektryczną wraz z projektami podziału gruntu oraz uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, zgód, opinii, decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wartość zadania wynosi: 158 670,00 zł brutto.

 • podpisanie umowy
 • Burmistrz Krzysztof Roman podpisuje umowę
 • podpisanie umowy - zdjęcie nr 2

Gmina i Miasto Tuliszków realizuje obecnie kilka dużych inwestycji drogowych.

Trwają prace związane z budową drogi Ogorzelczyn – Osada Leśna - Grzymiszew.  

Trwające obecnie prace budowlane w Ogorzelczynie związane są z wykonaniem nowej nawierzchni drogi na długości 3,3 km od strony Grzymiszewa. W ramach I etapu inwestycji zostaną umocnione pobocza z kruszywa, wybudowane będą zjazdy z kostki betonowej, zostaną zamontowane krawężniki  betonowe oraz zostanie położona warstwa podbudowy i warstwa wiążąca asfaltu. Zakres prac obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie barier ochronnych, wycinkę drzew.  
Wykonawcą zadania jest firma - Trans-Spili sp. z o.o. 
I etap prac budowlanych to koszt 3 175 398,75 zł.
Kwota dofinansowania inwestycji w ramach PROW wynosi 1 332 656 zł. 

21 kwietnia br. Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę z firmą MK STELLA Konrad Marek z Koła na II etap budowy drogi Ogorzelczyn – Osada leśna - Grzymiszew.  Zakres prac będzie obejmował odcinek o długości 5,2 km w zakresie: asfaltowej warstwy ścieralnej na odcinku drogi budowanej w ramach etapu I , budowy ciągu pieszo – rowerowego, ścieżki rowerowej,  kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
Wartość zadania wynosi: 9 222 605,30 zł. 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych : 5 865 001, 86 zł. 

Prace budowlane, które rozpoczęły się w Ogorzelczynie związane są również z kolejną inwestycją prowadzoną obecnie przez Gminę i Miasto Tuliszków. Trwa bowiem realizacja zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa – Etap I” oraz Etap II, który obejmuje kanalizację w Ogorzelczynie na drodze gminnej oraz odcinek drogi w Zadwornej.
Wykonawcą zadania w Etapie I i Etapie II jest Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych sp. z o.o.
W najbliższym czasie powstanie sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z tłoczniami i przepompowniami ścieków. Docelowo wybudowany odcinek kanalizacji ma za zadanie łączyć teren zwartej zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa, z istniejącą biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków miejscowości Tuliszków. 
Termin zakończenia robót budowlanych przewidywany jest na koniec roku 2022.

 • droga 1
 • droga 2
 • droga 3
 • droga 4

Afirmacja esencjonalnej kobiecości, czyli spotkanie autorskie z Robertem Ryszawą.

Spotkanie autorskie z konińskim twórcą-  Robertem Ryszawą  miało miejsce w sobotę, 23 kwietnia w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.

Robert Ryszawa jest między innymi autorem analogii poezji „Między wierszami”. Pochodzący z Konina artysta udowodnił, że po 40-tce odkrywa się na nowo znaczenie własnej egzystencji, emocji, a przede wszystkim miłości.

W czasach szkolnych należał do klubu szczypiornistów, następnie ukończył studia z marketingu i zarządzania oraz prowadził własny biznes. Odkrył też zamiłowanie do pszczelarstwa. Rok 2020 dał mu przewrót życiowy, otworzył na sztukę i skłonił do powrotu do pisania wierszy.

Podczas spotkania z czytelnikami tuliszkowskiej biblioteki, artysta opowiedział wiele ciekawych historii dotyczących nie tylko pracy, ale również życia prywatnego. Opisał jak wygląda proces tworzenia sztuki, skąd bierze natchnienie oraz jak ważne są emocje w pracy twórczej artysty.

Spotkanie z Robertem Ryszawą było doskonałą okazją dla czytelników Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie do tego, aby poznać męskie spojrzenie na miłość.

 

Źródło fotografii: Iturek.net

 • Prowadzący i autor
 • dyrektor i czytelniczki
 • Robert Ryszawa
 • spotkanie w bibliotece
 • spotkanie z czytelnikami
 • Tomasz Pałasz

Prośba do mieszkańców o udział w badaniu ankietowym.

Szanowni Państwo,

na zlecenie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  konsorcjum firma  Grupa BST Sp. z o. o.  oraz  Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn. „ Mieszkańcy i instytucje politykispołecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej ”.  

Celem   głównym badania jest diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej, wyzwań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowanie instytucji polityki społecznej w Wielkopolsce Wschodniej .


Badanie   skierowane   jest   do   mieszkańców   Wielkopolski   Wschodniej   –   tj.   powiatów   kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego oraz Konina (badanie jest anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmuje około 20 minut).

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety: 
https://www.badania-online.pl/cawi/index.php/575217?lang=pl


Termin zakończenia badania to 11 maja 2022 roku.

Zapewniamy, że badanie jest w pełni  anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją
projektu .

Dodatkowa informacja: pracownicy branży wydobywczej, energetycznej lub zależnej   mogą wziąć udział w płatnym, anonimowym badaniu jakościowym (rozmowa indywidualna z badaczem) .

Dziękujemy za udział w badaniu!

Gminny Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym.

27 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem konkursu było propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie odpowiednich postaw, a także zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do etapu gminnego przystąpiły drużyny ze Szkół; Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Tragutta w Grzymiszewie oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie

 

Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach

- Grupa I-uczniowie w wieku 10-12 lat

-Grupa II- pozostali uczniowie szkoły podstawowej

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie z Grupy I ze Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie:

Paula Kłosińska

Olga Szwedzińska

Igor Ast

Nikodem Bartoniewicz

Z Grupy II również uczniowie ze Szkoły Podstawowej W Tuliszkowie:

Wiktor Sieradzan

Marcel Majkowski

Alan Bartoniewicz.

 

Opiekunem obu grup była Pani Alicja Miklaszewska.

Zwycięzcy turnieju gminnego z Tuliszkowa wezmą udział w etapie powiatowym, który odbędzie się 9 maja 2022 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie.

 • DSC_0216
  uczestnicy
 • DSC_0256
  rower
 • DSC_0303
  nagrody
 • DSC_0323
  nagrody inna grupa