Aktualności - marzec 2022

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie ma nowego dyrektora.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej placówką pokieruje Pani Izabela Pecyna.

Dnia 8 kwietnia 2022 r. Burmistrz Krzysztof Roman podpisał zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie Pani Izabeli Pecynie  na okres od dnia 09 kwietnia 2022r. r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, wraz z gronem pedagogicznym i uczniami, powitał serdecznie nową panią dyrektor, życząc jej wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji  celów.  Jednocześnie włodarz podziękował Pani Katarzynie Wojtkowiak, za pełnienie funkcji dyrektora  Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie w okresie od  1 września 2021 roku  do 8 kwietnia 2022 roku.  Wyraził wdzięczność za postawę otwartości wobec aspiracji i ambicji celów stawianych sobie przez uczniów i nauczycieli, za wspieranie ich twórczej aktywności  oraz różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć.

  • uczniowieDSC_0190
  • powitanie nowego dyrektoraDSC_0191
  • podziękowanieDSC_0193
  • podziękowanie pani dyrektorDSC_0198
  • uczniowieDSC_0202

Wstecz