Aktualności - rok 2021

Informacja o otwarciu Urzędu dla interesantów.

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że dnia 26 kwietnia 2021 r. Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie zostaje otwarty dla interesantów.
 
Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19.
 
Do budynku Urzędu należy wchodzić pojedynczo. Osoba wchodząca na teren Urzędu zobowiązana jest do zakrycia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk płynem antybakteryjnym zapewnianym przez Urząd. Budynek Urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.
 
Informujemy, iż w budynku Urzędu wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez Urząd spraw.
 
Przypominamy, że w dalszym ciągu sprawy można załatwiać poprzez:
• pocztę elektroniczną : sekretariat@tuliszkow.pl
• ePUAP: adres skrytki: / 8146rpuhwe /skrytka
• telefon/fax: 63 279 17 61/ 63 279 17 70
  • informacja o otwarciu Urzędu

Wstecz