Aktualności - rok 2021

Umowa na odbiór odpadów podpisana.

31 grudnia 2020 roku Burmistrz Krzysztof Roman wspólnie ze skarbnikiem Anną Nawrocką, podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. reprezentowanym przez  Prezesa Tomasza Mikułę, na „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tuliszków 
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku”. 

Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie  stanowiło iloczyn ceny jednostkowej za jedną tonę odpadów i faktycznie odebranych odpadów w danym miesiącu, przekazanych do zakładu „Orli Staw”. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z oferty i umowy nie może przekroczyć  wartości 2 888 482,29 zł brutto. 

Worki oraz kosze na odpady będą dostarczane mieszkańcom przez PGKiM w Rychwale na bieżąco wraz z pierwszymi odbiorami odpadów, zgodnie z harmonogramem.

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2021 r. nastąpi odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych (bloków mieszkalnych).

 

  • podpisanie umowy1
  • podpisanie umowy2
  • podpisanie umowy3
  • podpisanie umowy4
  • harmonogramHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Gmina i Miasto Tuliszków

Wstecz