Aktualności - rok 2021

Uwaga przetarg!


Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie."
Termin składania ofert: 21.01.2021, godzina: 09:30.
Szczegóły dostępne na stronie; http://bip.tuliszkow.pl/?a=6785

Wstecz