Aktualności - rok 2021

Gmina Żelazków nowym członkiem Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".


Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu powiększył się o nowego Członka. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 
3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku, Gmina Żelazków została wpisana jako Uczestnik Związku. Tym samym w skład Związku wchodzą aktualnie 23 miasta 
i gminy z terenów województwa wielkopolskiego i łódzkiego, o łącznym obszarze 2 tys. km 2, zamieszkałym przez ok. 330 tys. mieszkańców.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” powstał w 1998 roku. Celem działania Związku jest opracowywanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym 
i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej rozwiązywaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku. 
Zadaniem statutowym Związku jest wybudowanie i eksploatacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gmin - Uczestników Związku w instalacjach, jakimi dysponuje Związek oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania Związku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

  • mapaZwiązek

Wstecz