Aktualności 2021

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 29 września  2021r. o godz. 15 -tej w  sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Porządek obrad:
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLII sesji Rady Miejskiej
5. Informacja z wykonania budżetu GiM za I półrocze 2021
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej UGiM Tuliszków na rok 2021
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad  XLIV  sesji Rady Miejskiej.

 

Projekty uchwał dostępne sa na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?c=854

 

  • SESJA Rady

Wstecz