listopad

Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o Tematyce Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W dniu wczorajszym w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o Tematyce Patriotycznej, pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków Krzysztofa Romana.

Organizatorem konkursu był Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie. 

Celem konkursu było pogłębianie wśród młodzieży znajomości polskiej poezji patriotycznej, rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowanie językiem polskim.
W konkursie recytatorskim wzięło udział dwadzieścioro uczniów ze szkół podstawowych z gminy Tuliszków. 

O otrzymaniu nagród decydowały istotne szczegóły w wykonaniach uczestników: dobór, repertuaru, interpretacja,pomysł, oryginalność występu.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Burmistrza Krzysztofa Romana otrzymał Tobiasz Jaśniewicz z ZSP w Grzymiszewie.

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce zajął Adam Małolepszy  - ZSP w Grzymiszewie
II miejsce zajął Filip Kąciak- SP w Tuliszkowie
III miejsce zajęła Amelia Skubiszewska- SP w Ogorzelczynie

W kategorii klas VII- VIII:
I miejsce zajęła Ewa Pietraszek - ZSP w Grzymiszewie
II miejsce zajęła Zuzanna Szczap - SP w Ogorzelczynie
III miejsce zajęła Karolina Szmytka- SP w Tuliszkowie

 • uczestnicy konkursu (1)
 • uczestnicy konkursu (2)
 • uczestnicy konkursu (3)
 • uczestnicy konkursu (4)
 • uczestnicy konkursu (5)
 • uczestnicy konkursu (6)
 • uczestnicy konkursu (7)
 • uczestnicy konkursu (8)
 • uczestnicy konkursu (9)
 • uczestnicy konkursu (10)
 • uczestnicy konkursu (12)
 • uczestnicy konkursu (13)

Wstecz