listopad

Zawiadomienie o LXXIV Sesji Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 14 listopada 2023r. o godz. 8.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXIV  sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z obrad LXXII i LXXIII sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zezwolenia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie GiM T-ów.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2023 rok.

8.    Podjęcie uchwały zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2023-2026.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji  dotyczącej podjęcia uchwały Rady Miejskiej, że Gmina promuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii traktując priorytetowo wykorzystanie potencjału energii geotermalnej i zabraniającej wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami

10.      Interpelacje i zapytania radnych.

11.      Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.      Wolne wnioski i informacje

13.      Zamknięcie obrad LXXIV sesji  Rady Miejskiej.

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/614-projekty-uchwal-na-lxxiv-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

Zawiadomienie

Wstecz