czerwiec

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Gminnego Doradcy Klimatycznego.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU LIFE AFTER COAL PL
INSPEKTOR – GMINNY DORADCA KLIMATYCZNY

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2031 r., z możliwością przedłużenia)

Wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek: ochrona środowiska, geografia, biologia, zarządzanie projektami - lub pokrewne

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie (punkt informacyjny), wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków w zamkniętej kopercie z napisem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy nr RO.2110.3.2023 Inspektor – Gminny Doradca klimatyczny”
w terminie do: 12 czerwca 2023 r. do godz. 12.00.

Wstecz