czerwiec

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie, ul. Haliny Oleksiak 3, 62-740 Tuliszków prowadzonej przez gminę Tuliszków.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, adresem e-mail oraz z dopiskiem:
„ Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie”
w terminie do dnia 17 lipca 2023r. do godz. 12.00, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Biuro Obsługi Interesanta, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. Nr 1, 62-740 Tuliszków (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu).

 

Wstecz