maj 2023

Życzenia z okazji Dnia Działacza Kultury.

Z okazji
Dnia Działacza Kultury
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim twórcom
dziedzictwa kulturalnego w gminie Tuliszków.

Dziękujemy za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury 
oraz wkład w krzewienie tradycji wśród lokalnej społeczności.
Życzymy Wam  entuzjazmu i pasji w podejmowaniu  różnorodnych inicjatyw kulturalnych.

Niech Wasze projekty stają się przestrzenią inspiracji i spotkań dla wszystkich miłośników sztuki.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Roman

Przewodniczący RM
/-/ Andrzej Janczewski

  • życzenia na dzień animatora kultury 2023

Wstecz