maj 2023

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Z okazji 
Dnia Pracownika Samorządowego
pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej, 
wszystkim współpracującym na rzecz naszej Małej Ojczyzny, 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Wasza praca jest niezwykle ważna dla rozwoju naszych społeczności i dbania o dobro obywateli. 
Dziękujemy Wam za codzienny wysiłek, który wkładacie w realizację zadań samorządowych. 
Życzymy Wam satysfakcji z osiągniętych sukcesów oraz siły i wytrwałości w pokonywaniu trudności.

/-/ Burmistrz Krzysztof Roman

/-/ Przewodniczący RM Andrzej Janczewski

  • życzeniażyczenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 2023

Wstecz