maj 2023

Lokalny konkurs grantowy w ramach programu Działaj Lokalnie 2023.

Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie", we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce  ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie 2023" w terminie 10.05.2023- 10.06.2023. 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na projekty, które:
•    zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
•    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
•    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
•    przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
•    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
•    będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Termin składania wniosków:  10 maj  – 10 czerwiec  2023
Czas trwania projektu:  min. 3 miesiące - max. 6 miesiące

!! UWAGA !!

1. Wnioski w ramach konkursu Działaj Lokalnie należy składać online, poprzez NOWY Generator znajdujący się pod linkiem: https://generatorspoleczny.pl/

2. Tegoroczny Generator jest NOWYM systemem składania wniosków. W związku z powyższym konieczne jest założenie przez Wnioskodawcę nowego konta.

3. W tym celu klikamy „Zarejestruj się” i przechodzimy do formularza rejestracji. Należy poprawnie wypełnić widoczne pola.

4. Po wpisaniu danych i zaznaczeniu odpowiednich zgód, klikamy „Zarejestruj się”.

5. System poinformuje o konieczności potwierdzenia rejestracji konta, zgodnie z instrukcją przesłaną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 6. Po potwierdzeniu konta, Wnioskodawca ma możliwość zalogowania się do generatora.

Dokumenty do pobrania znajduja się na stronie: http://sswp.com.pl/aktualnosci/konkurs-dzialaj-lokalnie-2023.html

 

Wstecz