marzec 2023

Światowy Dzień Recyklingu.

Dnia 18 marca obchodzony jest  Światowy Dzień Recyklingu.

Przeciętny Polak produkuje około 350 kg śmieci rocznie.  W poprzednim roku w Polsce na składowiska skierowano ok. 40 % odpadów, a do recyklingu 35 %– wynika z danych Eurostat. Poziom recyklingu nadal jest zbyt niski. Europejskim liderem są Niemcy, gdzie recyklingowi poddaje się około 70% odpadów..tzn. że mamy jeszcze sporo do zrobienia.

 

Gmina i Miasto Tuliszków poprzez różne akcje i materiały informacyjne promuje wśród mieszkańców prawidłowe postępowanie z odpadami. Jednym z narzędzi, które temu służy, jest aplikacja EcoHarmonogram. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą sprawdzić aktualny harmonogram wywozu odpadów oraz dowiedzieć się jak prawidłowo sortować odpady.

Aplikacja EcoHarmonogram jest przydatnym i bezpłatnym narzędziem, które pozwala w łatwy i szybki sposób uzyskać informacje dotyczące wywozu odpadów, zasad dotyczących właściwej segregacji, danych dotyczących opłat za odbiór odpadów oraz jakości powietrza w okolicy. Zachęcamy do pobrania i korzystania z aplikacji EcoHarmonogram

  • 3
  • 4

Wstecz