marzec 2023

Informacja dla mieszkańców.


Gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn rolniczych. Jest ona zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów tylko i wyłącznie komunalnych.
Opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat (tzw. recyklerzy) lub do zakładów, które wykorzystują opony jako paliwo (cementownie, elektrociepłownie), czy też do skupu opon rolniczych.
Firma Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, która  zajmuje się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon i zwróciła się do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie o udostępnienie informacji na temat szacunkowych ilości opon, które zalegają w gospodarstwach rolnych na terenie naszej gminy. 
Po uzyskaniu informacji z całego regionu  firma będzie próbowała podejmować akcje ogólnopolskie, związane z odbiorem opon w porozumieniu z gminami i innymi podmiotami. 
W związku z powyższym osoby zainteresowane proszę o wypełnienie  ankiety. 

Wstecz