styczeń 2023

Zarządzenie Burmistrza w sprawie postępowania rekrutacyjnego.

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW  z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina i Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym. 

Wstecz