styczeń 2023

Zawiadomienie o LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 24 stycznia 2023r. o godz. 10-tej w sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2023r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2023-2026.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw: Gadowskie Holendry, Smaszew, Sarbicko w gminie Tuliszków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie na 2023r.
7.   Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?c=998

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Wstecz