Aktualności - listopad 2022

Nowa droga w sołectwie Wymysłów.

Na terenie sołectwa Wymysłów powstała nowa droga przy udziale dofinansowania z państwowego funduszu celowego pod nazwą Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.


Koszt całej inwestycji wyniósł 1 294 177,23 zł.

Wartość dofinansowania: 821 111,76 zł.  

W zakres inwestycji wchodziło wykonanie:
- robót ziemnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
- przepustów oraz wpustów deszczowych z przykanalikami, 
- podbudowy, 
- nawierzchni jezdni i zjazdów, 
- nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, 
- poboczy z tłucznia kamiennego, 
- odtworzenia drogowych rowów odparowujących,
- oznakowania.
W ramach inwestycji wykonano także przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową oraz oświetlenie drogowe.

Dzięki inwestycji zostanie usprawnione połączenie między drogą krajową nr 72 a drogą powiatową Tuliszków- Wróblina.  
Wybudowanie nowej drogi o długości 382,30 m znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Dzięki nowej ścieżce pieszo-rowerowej bezpieczniej będzie także dla pieszych i rowerzystów. 

Pozostały nieutwardzony odcinek drogi wchodzący w zakres opracowania przebudowy drogi krajowej, zostanie wybudowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 

 

  • droga
  • droga 1
  • droga2
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wstecz