Aktualności - listopad 2022

Informacja dla mieszkańców dotycząca wniosków o zakup węgla po preferencyjnej cenie.

Szanowni Państwo!

W dniach 09.11.2022 r. – 18.11.2022 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie przyjmowane będą wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2022 r.

Wnioski należy złożyć osobiście w wyżej wskazanych miejscach.

Kto będzie mógł kupić węgiel po preferencyjnej cenie?
Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i wynoszą:
1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.:

Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?
Nie, nie będzie przysługiwało, chyba że gospodarstwo domowe nabyło po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu.
Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w ww. rozporządzeniu.
Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 t.  Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość 3 t węgla.

GMINA I MIASTO TULISZKÓW NIE ODPOWIADA ZA JAKOŚĆ WĘGLA.

Wstecz