Czerwiec

Monitoring na części bojowej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie został wyposażony w nowoczesny monitoring wizyjny, który jest ważnym elementem pozwalającym zapewnić bezpieczeństwo strażnicy.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania, którym został Juliusz Jurgowiaki, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Security Technic Techniczna Ochrona Mienia Juliusz Jurgowiak.
Wartość inwestycji wynosi 11 685 zł.  

Kwotę 10 000 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego, 1 685 zł ze środków własnych budżetu Gminy i Miasta Tuliszków.

 

 

  • Grzymiszew
  • OSP GRZYMISZEW

Wstecz