Czerwiec

Dofinansowanie dla Gminy i Miasta Tuliszków w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 000,00 zł.

Trzy złożone wnioski, na które przyznano dofinansowanie, dotyczą budowy i modernizacji dróg, przebudowy budynku OSP w Tuliszkowie oraz budowy sieci kanalizacyjnej.

Na zadania pod nazwą:

  • "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscoweości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa- ETAP III otrzymaliśmy 5 000 000,00 zł.
  • "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie" otrzymaliśmy 2 000 000,00 zł.
  • " Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Floriańskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą" otrzymaliś
  • my 3 000 000,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania: 10 000 000, 00 zł.

 

  • +Polski Ład

Wstecz