Maj

Gmina i Miasto Tuliszków uczestniczyła w Obchodach na Stacji Radegast - upamiętniających 80. rocznicę wsiedleń Żydów do getta łódzkiego.

80 lat temu, z gett z całego regionu łódzkiego, wysiedlono 53 tysiące Żydów, większość zginęła w obozie zagłady w Chełmie nad Nerem. 15 tysięcy, których Niemcy uznali za nadających się do pracy, trafiło do getta w Łodzi. 17 maja br. na Stacji Radegast odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest jedną z najstarszych instytucji kultury w Łodzi. Siedzibą Oddziału Stacja Radegast jest oryginalnie zachowany budynek kolejowy z 1941 r. W czasie II wojny światowej teren ten został przyłączony do Litzmannstadt-Getto, utworzonego w 1940 r. w Łodzi. Początkowo pełnił funkcję punktu przeładunkowego dla produktów, żywności, surowców dla ludności i zakładów pracy getta oraz wyrobów wyprodukowanych przez Żydów. Od stycznia 1942 r. stała się miejscem, z którego wywożono ludność żydowską do obozów zagłady i koncentracyjnych. Dziś budynek Stacji jest elementem Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto i miejscem pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach.


Tuliszków, Pabianice, Łask, Łęczyca, Sieradz, Turek, Wieluń, Zduńska Wola. Ze wszystkich gett, tak zwanego Kraju Warty, w 1942 roku Żydzi, w bydlęcych wagonach, zostali przetransportowani do Łodzi. Łódzkie getto mieściło się na Bałutach i Starym Mieście, na około 4 kilometrach kwadratowych. Po wywiezieniu stąd do miejsca zagłady w Chełmnie nad Nerem chorych, dzieci i osób starszych, stało się obozem pracy przymusowej. Z głodu i chorób zmarło tu 45 tysięcy Żydów. 

Stacja Radegast to jeden z najważniejszych obiektów związanych z historią łódzkiego getta . To właśnie w tym miejscu przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty i zapalili znicze.
W uroczystości zorganizowanej z okazji 80. rocznicy wsiedleń Żydów do getta łódzkiego wzięli udział przedstawiciele społeczności żydowskiej, władzy rządowej i samorządowej, instytucji kultury, stowarzyszeń, fundacji oraz miast, gmin i mniejszych miejscowości, z których Żydzi byli przesiedlani w czasie II wojny światowej do getta w Łodzi. Gminę i Miasto Tuliszków reprezentowała delegacja z  Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
 

Getto w Łodzi było drugą co do wielkości dzielnicą zamkniętą utworzoną przez okupanta niemieckiego na terenie Polski. Zamknięto w nim ponad 200 tys. osób – Żydów łódzkich, pochodzących z okolicznych miejscowości oraz grupę osób z deportowanych z III Rzeszy i Protektoratu Czech i Moraw. W okresie od maja do sierpnia 1942 roku w ponad 50 miejscowościach intensywnie likwidowane były getta utworzone przez Niemców. Przebywało w nich około 100 tysięcy osób. Do getta w Łodzi przesiedlono wówczas około 15 tysięcy osób.

W Tuliszkowie Żydzi osiedlili się na początku XIX wieku. Niedługo po ich przybyciu założony został cmentarz i wzniesiona synagoga. Poza nią w mieście funkcjonowało kilka chasydzkich domów modlitwy. Ludność żydowska zajmowała się głównie handlem, rzemiosłem i rolnictwem.
W dwudziestoleciu międzywojennym sytuacja lokalnej społeczności żydowskiej pogorszyła się w związku z kryzysem gospodarczym i nasileniem antysemityzmu. Wielu wtedy opuściło miasteczko, emigrując głównie do większych miast. W grudniu 1939 roku lub styczniu roku 1940 utworzono getto żydowskie. Zostało zlikwidowane w październiku 1941 roku, po ponad roku działania, a ludność żydowską przesiedlono do getta w Czachulcu, skąd prawie wszyscy trafili do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem.

 

  • delegacja (1)
  • Radegast (2)
  • chór (3)
  • tablice (4)
  • złożenie kwiatów (5)
  • delegacja (6)
  • znicz zapalony (7)
  • znicze i kwiaty (8)
  • znicz (10)

Wstecz