Luty

Nowy samochód współfinansowany przez Gminę i Miasto Tuliszków zasilił flotę tureckiej policji.

Nowy samochód współfinansowany przez Gminę i Miasto Tuliszków oraz Gminę Władysławów zasilił flotę tureckiej policji i jednostek jej podległych.

Na mocy porozumienia, Gmina i Miasto Tuliszków przekazała kwotę 34 500,00 zł na zakup i oznakowanie samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Turku i jednostek podległych.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Krzysztof Roman  oraz  Elżbieta Klanowska Wójt Gminy Władysławów otrzymali podziękowanie od mł. insp. Michała Grzelaka Komendanta Powiatowego Policji w Turku za współpracę oraz wspieranie wspólnych działań w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Nowy radiowóz, współfinansowany przez Gminę i Miasto Tuliszków, będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy  z Komisariatu Policji w Tuliszkowie do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i gminy Władysławów.

Wstecz