Luty

Uwaga Rolnicy

UWAGA ROLNICY

 

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022r. w godz. 8.00 do 14.30 w siedzibie Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r.
do 31 stycznia 2022r.

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022r. wynosi:

110,00zł*ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00zł*średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wstecz