Luty

Informacja dla mieszkańców.

INFORMACJA

Szanowni mieszkańcy !

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE ZOSTAJE ZAMKNIĘTY NA BEZPOŚREDNI KONTAKT Z INTERESANTEM OD DNIA 24 STYCZNIA 2022 R. DO ODWOŁANIA.

ZA WYJĄTKIEM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ( POK. NR 6) W OKRESIE OD 01 LUTY 2022 R. DO 28 LUTY 2022 R. INTERESANCI BĘDĄ PRZYJMOWANI POJEDYŃCZO.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PILNEJ POTRZEBY KONTAKTU Z URZĘDEM PROSIMY PAŃSTWA O KONTAKT TELEFONICZNY:

Punkt Obsługi Interesanta: 63 279 31 16

Sekretariat : 63 279 17 86

Stanowiska ds. księgowości podatkowej oraz wymiaru podatku i opłat : 63 279 17 69 , 63 279 17 79

Stanowisko ds. obywatelskich i obrony cywilnej ( meldunki ): 63 279 17 72

Dowody osobiste: 63 279 17 71 lub 63 279 31 16

Urząd Stanu Cywilnego : 63 279 17 71 lub 63 279 31 16

Stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami : 63 279 17 83

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, ochrony zwierząt : 63 279 17 84

Stanowisko ds. planowania przestrzennego : 63 279 17 82

Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji : 63 279 17 67

Stanowisko ds. oświaty i wychowania : 63 279 17 85

Uprzejmie prosimy o przesyłanie pism pocztą tradycyjną lub załatwianie spraw drogą elektroniczną korzystając z ePUAP oraz poczty elektronicznej : adres e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl adres skrytki epuap: / 8146rpuhwe /skrytka

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO URZĘDU GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010

WYJĄTEK STANOWIĄ:
- OPŁATY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM NUMEREM RACHUNKU BANKOWEGO.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
/-/ Krzysztof Roman

  • informacjaINFORMACJA O ZAMKNIĘCIU URZEDU COVID

Wstecz