Luty

Umowa na II etap budowy kanalizacji została podpisana.

W związku z realizacją operacji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa – Etap II” w dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację wyżej wymienionego zadania.

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o .o. z siedzibą w Turku.

Wartość zadania wynosi: 2 989 435,38 zł.

  • podpisanie umowy 2
  • podpisanie umowy 3
  • podpisanie umowy 4
  • podpisanie umowy

Wstecz